02 ย่อความ-ธรรมวิจารณ์

ธรรมวิจารณ์ส่วนปรมัตถปฏิปทา

            ท่านยกข้อธรรมที่เป็นกระทู้ตั้งไว้ ๖ ประการ คือ
             ๑.นิพพิทา ความหน่าย
             ๒.วิราคะ ความสิ้นกำหนัด
             ๓.วิมุตติ ความหลุดพ้น
             ๔.วิสุทธิ ความหมดจด
             ๕. สันติ ความสงบ
             ๖.นิพพาน

ดูรายละเอียดย่อความ ตาม pdf ด่านล่าง


Loading...

Leave a comment

You are commenting as guest.

© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search