กำหนดการสมัครเรียน

เปิดรับสมัครนักเรียนธรรมศึกษา วันนี้ ถึง 11 พฤษภาคม 2557

คุณสมบัติและหลักฐานของผู้สมัคร

 1. ทุกเพศทุกวัยที่มีความสนใจเรียนธรรมศึกษา
 2. กรอกใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๒ นิ้ว จำนวน ๑ ใบ
 3. ในกรณีที่สอบได้จากสำนักเรียนอื่นกรุณากรอกเลขที่ใบประกาศนียบัตร, ชั้น, สังกัดวัด, จังหวัด, ปีที่สอบผ่านมาแล้วด้วย
 4. ค่าลงทะเบียนเรียน ๓๐๐ บาท

วันเวลาที่เข้าเรียนของธรรมศึกษาแต่ละชั้น

 1. นักเรียนที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับหนังสือครบชุดตามหลักสูตรในวันปฐมนิเทศเปิดเรียน พร้อมกระเป๋านักเรียน ๑ ใบ (เว้น ชั้นโท,เอก)
 2. นักเรียนสามารถเข้าเรียนได้ทุกวันอาทิตย์ (เว้นวันอาทิตย์ต้นเดือน) ณ ห้อง SPD ๑๖,๑๗,๑๘ สภาธรรมกายสากล ชั้น ๑

กำหนดการวันสำคัญที่ควรรู้

 1. พิธีปฐมนิเทศเปิดเรียน ณ ห้อง SPD ชั้น ๑ สภาธรรมกายสากล วันอาทิตย์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.
 2. พิธีไหว้ครู วันอาทิตย์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗
 3. พิธีมอบใบประกาศนียบัตร วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗
 4. สอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท และเอก วันพุธ ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
  • ภาคเช้า ๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
  • ภาคบ่าย ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. สอบวิชาธรรมวิภาค,พุทธประวัติ,และวินัย
© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search