หลักสูตรนักธรรม-ธรรมศึกษา

กองธรรม สำนักพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษา พระภิกษุ-สามเณร อุบาสก-อุบาสิกา สาธุชน เพื่อศึกษานักธรรม ธรรมศึกษา ทุกระดับชั้น
การจัดสอบจะเรียกว่าสอบธรรมสนามหลวง โดยสอบพร้อมกันทั่วประเทศ ในแต่ละภาคส่วน ผู้สอบผ่านจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากแม่กองธรรม สนามหลวง
+Image
+Image
+Image

กำหนดรับสมัคร

นักธรรมตรี ปิด ๓๑ กรกฎาคม ของแต่ละปี
น.ธ., ธ.ศ. อื่นๆ ปิด ๓๑ สิงหาคม ของแต่ละปี

จุดประสงค์ในการเรียนธรรม

 • เพื่อให้ผู้เรียนเกิดศรัทธาและสำนึกในความสำคัญของพระพุทธศาสนา
 • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และซาบซึ้งในคุณของพระรัตนตรัย
 • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและหลักธรรมอย่างถูกต้อง
 • เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิดและการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
 • เพื่อให้ผู้เรียนรู้หน้าที่ของชาวพุทธและสามารถปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม

หลักสูตรนักธรรม (สำหรับพระภิกษุ-สามเณร)

นักธรรมตรี

 • วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมและพุทธศาสนสุภาษิต ชั้นตรี
 • วิชาธรรมวิภาคและคิหิปฏิบัติ ชั้นตรี
 • วิชาพุทธประวัติ ชั้นตรี
 • วิชาวินัยมุข ชั้นตรี
 • วิชาศาสนพิธี ชั้นตรี

นักธรรมโท

 • วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมและพุทธศาสนสุภาษิต ชั้นโท
 • วิชาธรรมวิภาค ชั้นโท
 • วิชาอนุพุทธประวัติ ชั้นโท
 • วิชาวินัยมุข ชั้นโท
 • วิชาศาสนพิธี ชั้นโท

นักธรรมเอก

 • วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมและพุทธศาสนสุภาษิต ชั้นเอก
 • วิชาธรรมวิจารณ์ ชั้นเอก
 • วิชาพุทธานุพุทธประวัติ ชั้นเอก
 • วิชาวินัยมุข ชั้นเอก
+Image
+Image
+Image

หลักสูตรธรรมศึกษา (สำหรับอุบาสก อุบาสิกา สาธุชน)

ธรรมศึกษา ชั้นตรี

 • วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม ชั้นตรี
 • วิชาธรรม ชั้นตรี
 • วิชาพุทธประวัติ ชั้นตรี
 • วิชาศาสนพิธี ชั้นตรี
 • วิชาเบญจศีลเบญจธรรม ชั้นตรี

ธรรมศึกษา ชั้นโท

 • วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม ชั้นโท
 • วิชาธรรม ชั้นโท
 • วิชาอนุพุทธประวัติ ชั้นโท
 • วิชาศาสนพิธี ชั้นโท
 • วิชาวินัย (อุโบสถศีล) ชั้นโท

ธรรมศึกษา ชั้นเอก

 • วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม ชั้นเอก
 • วิชาธรรม ชั้นเอก
 • วิชาพุทธานุพุทธประวัติ ชั้นเอก
 • วิชาวินัย (อุโบสถ) ชั้นเอก
+Image
+Image
+Image

วิธีการศึกษา

 • ศึกษาเนื้อหาไปตามลำดับ และทำแบบทดสอบในแต่ละตอน แล้วตรวจคำตอบจากเฉลยท้ายบทเรียน
 • เข้าห้องเรียน ฟังการบรรยาย – สอบถาม พระอาจารย์ หรือท่านผู้รู้
 • ค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การประเมินผล

 • ทำแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน
 • เข้าฟังบรรยายในชั้นเรียน (กรณีที่มีการเรียนการสอน)
 • สังเกตจากพฤติกรรม ตลอดถึงทัศนคติของผู้เรียน
 • เข้าสอบธรรมสนามหลวง
 • ผู้เรียนนำหลักธรรมคำสอนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ข้อมูลอื่นๆ (วัดพระธรรมกาย)

เรียนทุกวันอาทิตย์ (เว้นอาทิตย์ต้นเดือน)

เริ่มเรียน 12 พ.ค. 2562 เวลา 14.00-15.45 น.ที่ห้อง SPD16-18

สอบพร้อมกันทั่วประเทศ

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ที่วิหารคด คอร์ 25 เวลา 8.00-16.00 น.

สมัครเรียนได้ที่

สภาฯ บูธเสา โอ 27 ร.ร.พระปริยัติธรรม ทุกวันอาทิตย์ รับสมัครถึง 31 ส.ค.2562

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 0615123777

LINE ID : sunji072

facebook : ธรรมศึกษา วัดพระธรรมกาย

Image


42124638
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
8354
23066
152626
41830152
511270
831671
42124638

Your IP: 100.28.132.102
2024-06-21 11:09
© Copyright pariyat.com 2024. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search