ผลสอบธรรมศึกษาชั้นเอกปี57

รายชื่อผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชั้นเอกได้ ในสนามหลวง พ.ศ.๒๕๕๗ ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)

เลขที่ ปกศ. คำนำ ชื่อ นามสกุล อายุ โรงเรียน / องค์กร อำเภอ สนร.คณะจังหวัด
ปท ๒๖๕๗/๐๖๙๖ นางสาว ณัฐรดา บุญจันทร์ 2500 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๗/๐๖๙๗ นาง ตฤณพรรษ ตำนานวัน 2502 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๗/๐๖๙๘ นางสาว สุพา อู่ตะเภา 2503 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๗/๐๖๙๙ นาง อำพรรณ ถิรโสภี 2504 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๗/๐๗๐๐ นางสาว จินตนา บุญเลี้ยง 2507 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๗/๐๗๐๑ นาย ชาญยุทธ วิริยานนท์ 2509 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๗/๐๗๐๒ นาง ปราณี พรกิจ 2510 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๗/๐๗๐๓ นางสาว บุญเจือ จันทร์อุดม 2511 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๗/๐๗๐๔ นาย ประวัติ วิจารณ์ไพบูลย์ 2511 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๗/๐๗๐๕ นางสาว รัตนมณี ธรรมะพิทักษ์ 2513 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๗/๐๗๐๖ นาย หาญศึก เดชโฮม 2514 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๗/๐๗๐๗ นาง จารุวรรณ ปัญจะ 2515 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๗/๐๗๐๘ นางสาว สร้อยศจี ศรีสันติสุข 2517 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๗/๐๗๐๙ นางสาว ณัฐรดา ศิริเมธาภัทร 2517 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๗/๐๗๑๐ นางสาว สมปอง มาลาพลอย 2518 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๗/๐๗๑๑ นางสาว อุรา อภัยโส 2519 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๗/๐๗๑๒ นางสาว ชนัดดา เจริญศิริพันธ์ 2520 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๗/๐๗๑๓ นางสาว สิริพร จันทรเสนาวงค์ 2523 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๗/๐๗๑๔ นาง ทิพวรรณ ยมพูล 2523 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๗/๐๗๑๕ นางสาว อภิญญา วิไล 2524 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๗/๐๗๑๖ นางสาว นิตยา ผาติโสภณ 2525 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๗/๐๗๑๗ นางสาว โศภิษฐ์ กอผจญ 2528 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๗/๐๗๑๘ นางสาว วงจันทร์ เสวีวัลลภ 2530 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๗/๐๗๑๙ นางสาว เบญจมาพร บัวหนุน 2530 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๗/๐๗๒๐ นางสาว อภิญญา จันทร์จรัสทอง 2531 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๗/๐๗๒๑ นาย แสงชัย แซ่ต่อ 2531 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๗/๐๗๒๒ นางสาว จิราวรรณ วงศ์เพชรศรี 2532 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๗/๐๗๒๓ นาย ประสิทธิ์ รังสิยานันต์ 2532 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๗/๐๗๒๔ นางสาว วริษฐา แพทธยา 2532 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๗/๐๗๒๕ นางสาว นภาวรินท์ เกตุแก้ว 2541 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๗/๐๗๒๖ เด็กชาย ภูริ กองสุข 2542 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี

Who's Online

มี 231 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์

7156551
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
8528
10205
29613
7047597
270187
349808
7156551

Your IP: 18.206.241.26
2019-07-23 20:09
© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search