วิชาพุทธานุพุทธประวัติ คู่มือสอนธรรม

วิชาพุทธานุพุทธประวัติ คู่มือสอนธรรม
0.0/5 rating (0 votes)
  • แนวทางการจัดการเรียนรู้ธรรมศึกษา ชั้นเอก
  • โดย: สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา, สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  • สำหรับ: ธรรมศึกษา ชั้นเอก
  • สำนักพิมพ์: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
  • อัพเดตเมื่อ: 14 มิถุนายน 2562
  • ขนาดไฟล์: 4.68 MB
  • ดาวน์โหลด: 1003

Leave a comment

You are commenting as guest.

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search