คู่มือหลักเกณฑ์การแปลบาลี

คู่มือหลักเกณฑ์การแปลบาลี
0.0/5 rating (0 votes)
  • คู่มือหลักเกณฑ์การแปลบาลี (สแกน)
  • ผู้รวบรวมเรียบเรียง: พระมหาสมคิด จินฺตามโย
  • สำหรับ: ประโยค ๑-๒, ป.ธ.๓
  • สำนักพิมพ์: โรงพิมพ์เลี่ยงเซียง
  • ISBN: 974-7054-12-5
  • อัพเดตเมื่อ: 28 กันยายน 2562
  • ขนาดไฟล์: 21.57 MB
  • ดาวน์โหลด: 705

Leave a comment

You are commenting as guest.

Search

หนังสือบาลีอัพเดตล่าสุด

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search