101 เจตสิกปรมัตถ์

101 เจตสิกปรมัตถ์
0.0/5 rating (0 votes)
  • หนังสือจิตปรมัตถ์ อภิธรรมศึกษา ๑ เล่ม ๑
  • ผู้เขียน: พระมหาสมเกียรติ วรยโส ป.ธ.๙
  • สำหรับ: นักศึกษาปี ๑
  • อัพเดตเมื่อ: 23 มีนาคม 2563
  • ขนาดไฟล์: 5.81 MB
  • ดาวน์โหลด: 2549

 

หนังสือ จิตปรมัตถ์ อภิธรรมศึษา ๑ เล่ม ๑

สำนักเรียนพระอภิธรรม วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 

ปีที่ ๑ ศึกษาเรื่องจิต และเจตสิก

  • ศึกษาความหมายที่แท้จริงของจิต ประเภทของจิตที่เกิดขึ้น ในสรรพสัตว์ทั้งหลาย พฤติกรรมโดยรวมของบุคคลอันเป็นผลมาจากจิต แต่ละประเภท
  • ศึกษาความหมายและประเภทของเจตสิกที่เกิดขึ้น พร้อมกับจิต กลุ่มเจตสิกที่เกิดขึ้น พร้อมกับจิตแต่ละดวง พฤติกรรมของบุคคลอันเป็นผลมาจากเจตสิก แต่ละดวง ประโยชน์ ของการศึกษาเรื่องจิตเจตสิก

Leave a comment

You are commenting as guest.

Search

หนังสือบาลีอัพเดตล่าสุด

© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search