ภิกขุปาฏิโมกข์

ภิกขุปาฏิโมกข์
5.0/5 rating 1 vote
  • หนังสือท่องปาฏิโมกข์ สำหรับพกพา
  • ผู้รวบรวมเรียบเรียง: ใจ...หยุด ๒๔ น.
  • สำหรับ: พระภิกษุในพระพุทธศาสนา
  • สำนักพิมพ์: บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (๑๙๗๗) จำกัด
  • อัพเดตเมื่อ: 28 มิถุนายน 2561
  • ขนาดไฟล์: 625.39 KB
  • ดาวน์โหลด: 1005

Leave a comment

You are commenting as guest.

Search

หนังสือบาลีอัพเดตล่าสุด

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search