หนังสือนักธรรม-ธรรมศึกษา

#

Categories starting with บ

Items starting with บ Files

บทที่ ๑ การจัดสังขยาและแจก เอก (๑)

อัพเดตเมื่อ 10 May 2017 Hits 1430

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

บทที่ ๑ การแจกกติปยศัพท์ อตฺต (ตน)

อัพเดตเมื่อ 10 May 2017 Hits 1906

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

บทที่ ๑ วัตตมานา

อัพเดตเมื่อ 10 May 2017 Hits 1478

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

บทที่ ๑๐ การแจกกติปยศัพท์ มาตุ (แม่)

อัพเดตเมื่อ 10 May 2017 Hits 1506

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์
 • Version: การแจกกติปยศัพท์

บทที่ ๑๑ การแจกกติปยศัพท์ มน (ใจ)

อัพเดตเมื่อ 10 May 2017 Hits 1448

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์
 • Version: การแจกกติปยศัพท์

บทที่ ๑๒ การแจกกติปยศัพท์ กมฺม (กรรม)

อัพเดตเมื่อ 10 May 2017 Hits 1363

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์
 • Version: การแจกกติปยศัพท์

บทที่ ๑๓ การแจกกติปยศัพท์ โค (โค, วัว)

อัพเดตเมื่อ 10 May 2017 Hits 1677

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์
 • Version: การแจกกติปยศัพท์

บทที่ ๒ การแจกกติปยศัพท์ พฺรหฺม (พรหม)

อัพเดตเมื่อ 10 May 2017 Hits 1294

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

บทที่ ๒ ปัญจมี

อัพเดตเมื่อ 10 May 2017 Hits 1453

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

บทที่ ๒ แจก ทฺวิ (๒)

อัพเดตเมื่อ 18 September 2015 Hits 1286

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

บทที่ ๓ การแจกกติปยศัพท์ ราช (พระราชา)

อัพเดตเมื่อ 02 September 2015 Hits 1336

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

บทที่ ๓ สัตตมี

อัพเดตเมื่อ 10 May 2017 Hits 1168

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

บทที่ ๓ แจก อุภ (ท้ังสอง)

อัพเดตเมื่อ 10 May 2017 Hits 1440

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

บทที่ ๔ การแจกกติปยศัพท์ มหาราช (พระราชาผู้ใหญ่)

อัพเดตเมื่อ 10 May 2017 Hits 1513

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

บทที่ ๔ ปโรกขา

อัพเดตเมื่อ 10 May 2017 Hits 1383

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

บทที่ ๔ แจก ติ (๓)

อัพเดตเมื่อ 10 May 2017 Hits 1324

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์
[12 3 4  >>  

Search

หนังอัพเดตล่าสุด

บันทึก การเข้าชมเว็บไซต์

Today598
Yesterday2620
This week21155
This month54263
Total1744235

Visitor Info

 • Browser: Unknown
 • Browser Version:
 • Operating System: Unknown

Who Is Online

1
Online

2019-01-20
© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search