ผู้สอบบาลีศึกษาได้ ปี2560

ผลสอบผ่านบาลี ผลสอบผ่านบาลีศึกษา

 

รายชื่อผู้สอบบาลีศึกษา ชั้นประโยค บ.ศ. 7 ได้


เลขที่ ชื่อ นามสกุล อายุ วัด/สำนัก อำเภอ สำนักเรียนคณะเขต/คณะ จ.
1 นายเสถียร ทั่งทองมะดัน 43 พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี

 

 

© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search