#

Recipes starting with จ

จุนท (พระจุนทเถระ)

จุนท (พระจุนทเถระ)

[๑๒๕] พระพุทธเจ้าผู้ศาสดา ผู้พระตถาคต หาผู้เปรียบมิได้ในโลก ทรงเหน็ดเหนื่อย เสด็จถึงแม่น้ำกกุธานที มีน้ำใส จืด สะอาด เสด็จลงแล้วทรงสรงและเสวยน้ำแล้ว อันหมู่ภิกษุแวดล้อม เสด็จไปในท่ามกลาง พระผู้มีพระภาคผู้ศาสดาทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ ทรงเป็นไปในธรรมนี้ เสด็จถึงอัมพวันแล้ว รับสั่งกะภิกษุนามว่าจุนทกะว่า เธอจงช่วยปูผ้าสังฆาฏิซ้อนกันเป็นสี่ชั้นให้เรา เราจะนอน พระจุนทกะนั้น อันพระผู้มีพระภาคผู้อบรม พระองค์ทรงเตือนแล้ว รีบปูผ้าสังฆาฏิพับเป็นสี่ชั้นถวาย พระศาสดาทรงบรรทมแล้ว หายเหน็ดเหนื่อย ฝ่ายพระจุนทกะนั่งเฝ้าอยู่เฉพาะพระพักตร์ในที่นั้น ฯ

จุนทสามเณร ผู้มีส่วนริเริ่มสังคายนา

จุนทสามเณร ผู้มีส่วนริเริ่มสังคายนา

จุนทะเป็นน้องชาย ๑ใน ๗ ของพระสารีบุตรผู้เป็นอัครสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ออกบวชเป็นสามเณรในสำนักพระสารีบุตร ผู้เป็นพี่ชายโดยมีพระอานนท์เป็นพระอุปัชฌาย์

จูฬปันถกะ(พระจูฬปันถกเถระ)

จูฬปันถกะ(พระจูฬปันถกเถระ)

บุคคลผู้มีปัญญามีปัญญาเห็นประจักษ์

ย่อมตั้งตนได้ด้วยทรัพย์อันเป็นต้นทุนแม้เล็กน้อย

ดุจบุคคลก่อไฟอันน้อยให้โพลงขึ้นได้ ฉะนั้น

Who's Online

มี 204 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์

7156699
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
8676
10205
29761
7047597
270335
349808
7156699

Your IP: 66.102.6.63
2019-07-23 20:20
© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search