พระศาสดาและสงฆ์สาวก

#
พระศาสดาและสงฆ์สาวก
ติสสสามเณร ผู้มีใจเด็ดเดี่ยว

ติสสสามเณร ผู้มีใจเด็ดเดี่ยว

สามเณรน้อยองค์หนึ่งชื่อ ติสสะ อายุ ๗ ปี บวชเพื่อศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติธรรมอยู่ในสำนักพระสารีบุตรเถระ อัครสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ทัพพสามเณร ได้รับยกย่องทางจัดเสนาสนะ

ทัพพสามเณร ได้รับยกย่องทางจัดเสนาสนะ

สามเณรทัพพะ บวชและได้บรรลุอรหัตผลตั้งแต่อายุ ๗ ขวบ เป็นสามเณรรูปแรกที่สำเร็จเป็นพระอรหันต์และเป็นภิกษุรูปแรกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบวชและยกให้ท่านเป็นภิกษุทั้งที่อายุไม่ครบ ๒๐ ปี

นทีกัสสปะ (พระนทีกัสสปะเถระ)

นทีกัสสปะ (พระนทีกัสสปะเถระ)

โสตเป็นของร้อน เสียงทั้งหลายก็เป็นของร้อน ฯลฯ

ฆานะเป็นของร้อน กลิ่นทั้งหลายก็เป็นของร้อน ฯลฯ

ลิ้นเป็นของร้อน รสก็เป็นของร้อน ฯลฯ

กายเป็นของร้อน โผฏฐัพพะก็เป็นของร้อน ฯลฯ

นาคิตะ(พระนาคิตเถระ)
  • อัพเดต: 05 กรกฎาคม 2562
  • ดู: 21

นาคิตะ(พระนาคิตเถระ)

พระนาคิตเถระ รูปนี้ ก็ได้เคยบำเพ็ญกุศลมาแล้ว ในพระพุทธเจ้าพระองค์ ก่อนๆ ได้สั่งสมบุญอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานไว้เป็นอันมากในภพนั้นๆ

บัณฑิตสามเณร

บัณฑิตสามเณร

บวชตอนอายุได้ ๗ ขวบ สามารถสำเร็จอรหันต์ในวันที่ ๘ ของการบวช ได้ชื่อว่า "บัณฑิต" เพราะเมื่อปฏิสนธิในครรภ์ ปรากฏว่าคนในบ้านเรือนมีแต่ความฉลาดปราดเปรื่องมากขึ้น

<<  1 2 [34 5 6 7  >>  

Who's Online

มี 177 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

7110190
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
6241
10127
62593
6961501
223826
349808
7110190

Your IP: 54.36.148.33
2019-07-19 16:58
© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search