ใจต้องฝึกฝนและทำให้เจริญ

••• ใจต้องฝึกฝน และทำให้เจริญให้มาก ๆ  ฝึกมากแล้วจะทำประโยชน์ ให้ตนเองได้เป็นอย่างยิ่ง จะเปลี่ยนจากปุถุชนให้เป็นอารยชนได้ เช่นคนเหมือนกัน  คนหนึ่งไม่โกรธ ใจดีมีเมตตา ย่อมเป็นที่อยากเข้าใกล้ของคนทั่วไป

••• และถ้าใจรักษาคุณธรรมนี้ไว้มาก ๆ อาจทำให้น่ากราบไหว้  เป็นที่เคารพบูชา เพียงไม่โกรธอย่างเดียว ยังได้คุณวิเศษขนาดนี้  ถ้าไม่โลภ ด้วยจะยิ่งดีมากกว่านี้หลายเท่า

••• ฉะนั้นใจเป็นต้นเหตุของความสุข  ความเจริญทั้งมวล ในชีวิตนี้ควรฝึกฝนใจ  ให้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต เพราะนอกจากเป็นแหล่งที่มาของบุญแล้ว ยังนำมงคลทั้งหลายมาสู่ตนเองด้วย

 ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่

 

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search