สุดยอดปาฏิหารย์

••• ใจหยุดเป็นสุดยอดของปาฏิหาริย์  เป็นสิ่งที่ชาวโลกทุกคนสามารถทำกันได้  ศึกษาเรียนรู้กันได้ เป็นวิชชาที่เป็นของกลางของโลก  ไม่ว่าชาติไหนภาษาไหน  ก็เรียนรู้กันได้  ถ้าทำใจให้หยุดนิ่ง

••• เพราะฉะนั้น ใจหยุดนี่เป็นสิ่งที่สำคัญ  ที่จะทำให้เราเป็นผู้มีอานุภาพ  มีความบริสุทธิ์  เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งความดี มีกำลังใจไม่สิ้นสุด   
           
••• ผู้รู้ถึงได้กล่าวว่า  อยากได้กำลังกายต้องเคลื่อนไหว  แต่อยากได้พลังใจต้องทำใจหยุดนิ่ง   ••• ใจที่หยุดนิ่งจึงจะมี power จะนึกคิดสิ่งใดก็สำเร็จสมปรารถนา   ดังนั้นให้หมั่นฝึกใจให้หยุดนิ่งกันทุกๆ วันนะ ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search