วิธีเอาชนะกิเลส อาสวะ

••• พระพุทธเจ้าของเราทุก ๆ พระองค์ ท่านเกิดมากี่ภพกี่ชาติก็ตาม ในสมัยที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ ล้วนแต่ แสวงหาความบริสุทธิ์ กาย วาจา ใจ ด้วยกันทั้งสิ้น

••• เพราะท่านมองเห็นว่า กิเลส คือ...ความโลภ ความโกรธ ความหลง นั้นเป็นอุปสรรคที่สำคัญของชีวิต จึงหาวิธีชำระ กาย วาจา ใจ ให้สะอาด บริสุทธิ์   โดยการให้ทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา เพื่อเอาชนะกิเลสอาสวะเหล่านั้นให้หมดสิ้นไป ••• ท่านทำอย่างนี้ ไปเรื่อย ๆ ทุกชาติ จนกระทั่งกิเลสเหล่านั้นเบาบาง เจือจางแล้วหมดไป  จนตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ในที่สุด โอวาทคุณครูไม่ใหญ่

บันทึก

บันทึก การเข้าชมเว็บไซต์

Today2289
Yesterday3124
This week16641
This month45116
Total1827757

Visitor Info

  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

7
Online

2019-02-16
© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search