ทำใจให้ห่างไกลจากกิเลส

••• หากเราทำใจให้ห่างไกลจากกิเลสหรือทำให้กิเลสไม่สามารถกลับเข้าสู่ใจได้อีกเลย ถ้าเราทำได้อย่างนี้ คุณสมบัติพิเศษจะบังเกิดขึ้นได้อย่างมากมาย

••• การจะทำอย่างนี้ได้ เราต้องหมั่นทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา สร้างบารมีอย่างเข้มข้น
โดยเฉพาะการทำสมาธิ เป็นการกำจัดกิเลสให้หมดออกจากใจโดยตรง ••• เมื่อเราทำเช่นนี้ได้สม่ำเสมอ คุณสมบัติพิเศษ ตลอดจนสิ่งดีๆ ที่พิเศษ จะทยอยบังเกิดขึ้นกับตัวเราได้อย่างแตกต่างจากคนที่จมอยู่ในกองทุกข์ทั่วไป และเมื่อนั้นที่สุดของความพิเศษก็จะบังเกิดขึ้นกับเราด้วยเช่นกัน โอวาทคุณครูไม่ใหญ่

บันทึก

บันทึก

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search