สามเณรวรวุฒิ พุทธธรรม

สามเณรบวชอุทิศชีวิตรูปที่ ๓  สามเณรวรวุฒิ  พุทธธรรม  ป.ธ.๕

หลังบวชแล้วจะได้รับฉายาว่า “ปสิฏฺฐชโย”

 

ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๕ สามเณรบวชที่วัดแถวบ้าน จากนั้นวัดแถวบ้านก็ให้

สามเณรมาอบรมนวกะ ๑ ในโครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม รุ่นที่ ๑

      สามเณรตั้งใจว่า ถ้าบวชแล้วในอนาคตอยากจะทำหน้าที่เผยแผ่ธรรมะให้เต็มที่

เพราะรู้สึกชอบการเทศน์สอน เอาความรู้เรื่องราวความจริงของชีวิตมาสอนให้ผู้คนได้

คิดและพบที่พึ่งภายใน

ยิ่งใกล้วันบวช สามเณรก็ยิ่งปลื้มกับการที่จะได้บวชอุทิศชีวิต เพราะการอุทิศชีวิต

คือการที่ได้ตั้งสัตย์ปฏิญาณว่าจะไม่สึกเลย ซึ่งเหมือนเป็นการถวายกายและใจ

ให้แก่พระพุทธศาสนา และถ้าเราบวชแล้วสมมุติว่าอีก ๒-๓ วันเกิดตายขึ้นมา ก็ถือว่า

ได้บุญใหญ่จากการบวชอุทิศชีวิตแล้ว และได้ตายในผ้าเหลือง ที่สำคัญยังภูมิใจด้วยว่า

เกิดมาชาตินี้ เราได้ทำสิ่งที่ยากที่สุดในชีวิตแล้ว

 

640411 บวชอุทิศชีวิต-151
640411 บวชอุทิศชีวิต-16
640411 บวชอุทิศชีวิต-178
640411 บวชอุทิศชีวิต-210
640411 บวชอุทิศชีวิต-25
640411 บวชอุทิศชีวิต-42
640411 บวชอุทิศชีวิต-43
640411 บวชอุทิศชีวิต-49
640411 บวชอุทิศชีวิต-66
640411 บวชอุทิศชีวิต-79
80560
80565
80568
80570
80571
80577
80589
80596
80597
80602
80615

© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search