ถวายมุทิตาสักการะพระราชปัญญาสุธี

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2558 โรงเรียนพระปริยัติธรรมและหมู่กุฏิสามเณร วัดพระธรรมกาย ได้จัดพิธีมุทิตาสักการะ พระเดชพระคุณพระราชปัญญาสุธี (อุทัย ญาโณทโย ป.ธ.๙) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสร้อยทอง พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เนื่องจากมีการแต่งตั้งพระเดชพระคุณให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะภาค ๑๑

กิจกรรมในพิธี

    พระราชปัญญาสุธีเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี จุดธูป-เทียน / นำบูชาพระรัตนตรัย    
    - พระมหาธรรมรงค์ ธมฺมภาณี ป.ธ.๙ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายโรงเรียนพระปริยัติธรรมตัวแทนศิษย์กล่าวรายงาน
    - พระมหา ดร.สุธรรม สุรตโน ป.ธ.๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส, อาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรม, ผู้อำนวยการสำนักพระปริยัติธรรมถวายจตุปัจจัยไทยธรรม กระเป๋า พวงมาลัยดอกไม้
    - พระมหาสุวิทย์ธมฺมิกมุนิ ป.ธ.๙ รองผู้อำนวยการฝ่ายหมู่กุฏิสามเณร ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม กระเป๋า    พวงมาลัยดอกไม้
    - พระอติคุณ ฐิตวโร หัวหน้ากองธรรมถวายจตุปัจจัยไทยธรรม กระเป๋า พวงมาลัยดอกไม้    
    - พระมหาวิทยา จิตฺตชโย  ป.ธ.๙ หัวหน้ากองพระบาลี
    - พระมหานิติวิทย์วฑฺฒชโย ป.ธ.๙ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม กระเป๋า
    - พระมหาบรรพิชิต ปสิทฺธชโย นักเรียนชั้นประโยคป.ธ.๙ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม กระเป๋า ท่านเจ้าคุณอาจารย์
    - พระมหาวัชรพล วิริยชโย ตัวแทนศิษย์ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม กระเป๋า ท่านเจ้าคุณอาจารย์    
    - ตัวแทนนักเรียนชั้นประโยคป.ธ.๘ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม กระเป๋า
    - ตัวแทนนักเรียนชั้นประโยคป.ธ.๗ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม กระเป๋า
    - ตัวแทนนักเรียนชั้นประโยคป.ธ.๖ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม กระเป๋า
    - ตัวแทนนักเรียนชั้นประโยคป.ธ.๕ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม กระเป๋า    
    -พระมหาบรรพิชิต ปสิทฺธชโย นักเรียนประโยคป.ธ.๙กล่าวเปิดใจ
    - พระราชปัญญาสุธีให้โอวาท

 โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย ขอถวายมุทิตสักการะพระเดชพระคุณพระราชปัญญาสุธี และอนุโมทนาขอบคุณคณะจัดงานพร้อมคณะเจ้าภาพมา ณ โอกาสนี้

cer2443 2

cer2443 2

cer2443

cer2443

cer2451

cer2451

cer2460

cer2460

cer2461

cer2461

cer2484

cer2484

cer2490

cer2490

cer2502

cer2502

© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search