พิธีสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมตรี

โรงเรียพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ได้จัดให้มีการสอบนักธรรมชั้นตรี ประจำปี พ.ศ.2558

จากพระดำริที่จะส่งเสริมการศึกษาธรรมวินัยให้แพร่หลายไปสู่ภิกษุสามเณรอย่างทั่งถึงทุกระดับชั้นดังกล่าวแล้ว พ.ศ. ๒๔๕๖ สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ จึงทรงปรับปรุงหลักสูตรองค์นักธรรมอีกครั้งหนึ่ง โดยรวมองค์นักธรรมประโยค ๑ และประโยค ๒ เข้าด้วยกันเป็น นักธรรมชั้นตรี และกำหนดหลักสูตรสอบความรู้ภิกษุสามเณรเป็น ๔ อย่างคือ
        - เรียงความแก้กระทู้ธรรม
        - ธรรมวิภาค
        - ตำนาน (พุทธประวัติ)
        - วินัยบัญญัติ 

บรรยากาศการสอบนักธรรมชั้นตรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘


 

timeline 20170607 061653
timeline 20170607 061654
timeline 20170607 061659
timeline 20170607 061706
timeline 20170607 061711
timeline 20170607 061713
timeline 20170607 061714

© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search