ประชาสัมพันธ์

Previous Next

เชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านมาร่วมงานอุปสมบทอุทิศชีวิต สามเณร 6 รูป

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search