เตรียมตัวสอบบาลีสนามหลวง 2563

แจ้งถึงผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง สำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกาย ประโยค ๑-๒ ถึงประโยค ป.ธ. ๔

ซึ่งจะสอบบาลีสนามหลวง ในวันที่ ๑๘-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ วัดเขียนเขต ปทุมธานี และประโยค ป.ธ.๕ ซึ่งจะสอบบาลีสนามหลวง ในวันที่ ๑๘-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ​ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร

สิ่งที่จำเป็นในการเข้าสอบคือ

1.อุปกรณ์เครื่องเขียน
2.หนังสือสุทธิสงฆ์*
*หากท่านใด หนังสือสุทธิสงฆ์ไม่พร้อม

โปรดแจ้งที่

  • 0946641552
  • line id:adamrong

โดยด่วน

ก่อนวันที่๑๓กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เท่านั้น เพื่อที่ว่าจะได้ทำหนังสือรับรองให้ทันตามวันเวลาที่สอบ

ขอขอบคุณและอนุโมทนา ขอให้โชคดีในการสอบทุกรูป

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search