อุปสมบทอุทิศชีวิต วันวิสาขบูชา

การอุปสมบทอุทิศชีวิตของสามเณรเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย เริ่มครั้งแรกในปีพุทธศักราช ๒๕๓๖ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันมีการจัดขึ้น ตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกปี ขอเชิญชวนสาธุชนมาร่วมอนุโมทนาในพิธีร่วมกัน
วันวิสาขบูชาปีนี้! ตรงกับ วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 พิธีอุปสมบทเริ่ม 13.30 น. เป็นต้นไป
พิธีภาคบ่าย
    13.30 น. พิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตสามเณรเปรียญธรรม 14 รูป
    14.45 น. เสร็จพิธีอุปสมบท
+Image
+Image
+Image

ประวัติการอุปสมบทอุทิศชีวิตของสามเณรเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

Image

วัดพระธรรมกาย โดยการนำของหลวงพ่อธัมมชโย หลวงพ่อทัตตชีโว คุณยายอาจารย์อาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง และหมู่คณะรุ่นบุกเบิก ได้ร่วมกันพลิกผืนนาฟ้าโล่ง บนพื้นที่ ๑๙๖ ไร่ ในปีพุทธศักราช ๒๕๑๓ ให้เป็นบุญสถานแห่งการสั่งสมบุญสร้างบารมี ด้วยมโนปณิธานในการสร้างวัดว่า

  • สร้างวัดให้เป็นวัด
  • สร้างพระให้เป็นพระ
  • สร้างคนให้เป็นคนดี

โดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการทุ่มเทแรงกาย แรงใจ อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา จนสามารถเผยแผ่ธรรมะไปสู่มหาชนเป็นจำนวนมาก

+Image
+Image
+Image

ในแต่ละปี แต่ละเดือน แต่ละวัน วัดพระธรรมกายมีแต่กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ การฝึกฝนอบรมตนเอง สั่งสมบุญบารมี และเผยแผ่พระพุทธศาสนา จึงทำให้วัดมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และความศรัทธาเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนาหลายประเภท ทั้งพระภิกษุ อุบาสก อุบาสิกา รวมทั้งญาติโยมสาธุชน ซึ่งพร้อมที่จะอุทิศกำลังกาย กำลังใจกำลังทรัพย์ กำลังสติปัญญา ช่วยงานพระพุทธศาสนาและเป็นกัลยาณมิตรแก่ผู้อื่น

ต่อมา หลวงพ่อธัมมชโยปรารถนาที่จะสืบต่ออายุพระศาสนาให้ยืนนานยิ่ง ๆ ขึ้นไปท่านจึงดำริให้มีโครงการรับเยาวชนมาบรรพชาเป็นสามเณร เพราะว่าการบวชตั้งแต่เยาว์วัยจะทำให้สามเณรมีเวลาในการศึกษาเล่าเรียนธรรมะ ฝึกฝนอบรมตนเอง และสร้างบารมีอย่างเต็มที่ จะได้เป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระศาสนาในอนาคต

สามเณรรูปแรก

+Image
+Image
+Image

โดยในวันที่ ๖ เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๘ มีสามเณรรูปแรกของวัดพระธรรมกาย คือ สามเณรสุธรรม แก้วเคน (ปัจจุบัน คือ พระมหาสุธรรม สุรตโน ป.ธ.๙,ดร. ผู้อำนวยการสำนักพระปริยัติธรรม )

การรับสมัครสามเณรรุ่นแรกของวัดพระธรรมกายเริ่มขึ้นเมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ต่อมาช่วงต้นปี พ.ศ. ๒๕๓๐ วัดพระธรรมกายได้ทำหนังสือไปยังเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ และวัดต่าง ๆ ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อแจ้งข่าวการเปิดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม ทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลี และรับสมัครสามเณรอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่นั้นมาวัดพระธรรมกายจึงมีบุคลากรครบทั้งพระภิกษุ สามเณร อุบาสกอุบาสิกา

นับจากวันแรกที่ย่างเท้าเข้ามาสมัครเป็นสามเณรวัดพระธรรมกาย สามเณรต่างได้รับความรักและความเมตตาจากหลวงพ่อมาโดยตลอด ท่านดูแลให้ลูก ๆ สามเณรใส่ใจในการฝึกตัว และให้ศึกษาเล่าเรียนเฉพาะพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและบาลี ส่งผลให้การสอบพระบาลีมียอดสอบได้มากเป็นอันดับต้นๆของวงการการศึกษาพระปริยัติธรรมในประเทศไทย

ทุกปีหลังจากสามเณรสอบบาลีเสร็จแล้วท่านก็เมตตาให้ไปปฏิบัติธรรมนอกสถานที่ ณ ดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ เพื่อให้สามเณรทุกรูปถึงพร้อมทั้งปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธโครงการนี้ส่งผลให้สามเณรมีเป้าหมายชีวิตที่มั่นคง มีจิตใจที่เข้มแข็ง และบวชต่อจนกระทั่งถึงอายุครบบวชเป็นพระภิกษุ และได้อุปสมบทอุทิศชีวิตเพื่อเป็นกำลังอันเข้มแข็งของพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

Image

การอุปสมบทอุทิศชีวิตเกิดขึ้นครั้งแรก

Image

การบวชอุทิศชีวิตครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ในปีนั้นสามเณรชุดแรกมีอายุครบบวชเป็นพระภิกษุแล้ว หลังเสร็จจากการปฏิบัติธรรมที่ดอยสุเทพ หลวงพ่อจึงเมตตาให้ไปปฏิบัติธรรมต่อที่ธุดงคสถานล้านนา เชียงใหม่โดยหลวงพ่อสอนนั่งสมาธิอย่างใกล้ชิด ทำให้แต่ละรูปมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดี

ในครั้งนั้น หลวงพ่อถามลูกสามเณรว่า “จะเข้าพิธีอุปสมบทเมื่อไรจ๊ะ” ลูกสามเณรตอบว่า “วันที่ ๒๖ เมษายน ที่จะถึงนี้ครับ”หลวงพ่อถามต่อว่า “มีทั้งหมดกี่รูปจ๊ะ” ลูกเณรตอบว่า “มีทั้งหมด ๒๒ รูปครับ” เมื่อหลวงพ่อได้ยินคำตอบจึงกล่าวว่า “๒๒ รูปหรือ งั้นบวช ๒๒ เมษายน ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อเลยจ้ะ ลูกเณร ๒๒ รูปต้องบวช ๒๒ เมษาฯจึงจะเหมาะสม” นี้คือจุดเริ่มต้นของการบวชอุทิศชีวิตในวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อ

สำหรับการบวชอุทิศชีวิตนั้น หลวงพ่อธมัมชโยกล่าวไว้ “ว่าการตัดสินใจบวชอุทิศชีวิติเหมือนกับเป็นการประกาศศึกว่า เรานี้จะทุ่มทั้งชีวิตของเราไปข้างหน้าโดยไม่เหลียวหลังกลับมา เหมือนเราทุบหม้อข้าว เอาชีวิตทั้งชีวิตไว้ในพระศาสนา เมื่อบวชไปแล้วก็ต้องรักษาอุดมการณ์ปณิธานของตนเอง สิ่งใดที่ยังไม่สมบูรณ์ เช่น การศึกษาที่ยังไปไม่ถึงเปรียญธรรม๙ ประโยค ถ้าเรายังมีความตั้งใจอยู่ก็ให้ไปให้ถึง ถ้าใครมีความรู้ความสามารถสติปัญญาไปไม่ถึง ก็ต้องช่วยกันทำงานพระศาสนา”

ตลอดระยะเวลา ๒๔ ปีที่มีการบวชอุทิศชีวิต ก่อนเข้าพิธีอุปสมบท หลวงพ่อจะถวายผ้าไตรและให้โอวาทสามเณรในการเตรียมตัวเตรียมใจเข้าพิธีบวช คือ ให้ปฏิบัติธรรมให้ใจใส ๆ จนเข้าถึงพระธรรมกาย จะได้บวช ๒ ชั้น เพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์ของตนเองและจะได้พร้อมที่จะเป็นเนื้อนาบุญแก่โยมพ่อโยมแม่ และสาธุชนที่สนับสนุนให้สามเณรมีเวลาศึกษาเล่าเรียนและประพฤติปฏิบัติธรรมได้โดยไม่ต้องกังวลถึงเรื่องอื่นใด

ต่อมา เนื่องจากในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นต้นมา มีการนิมนต์พระสังฆาธิการจากทั่วประเทศ จำนวน ๑๐,๐๐๐-๓๐,๐๐๐ รูป มาเป็นเนื้อนาบุญในงานบุญวันที่ ๒๒ เมษายน(วันคุ้มครองโลก) จึงทำให้ไม่สะดวกต่อการจัดงานอุปสมบทอุทิศชีวิตในวันนี้ หลวงพ่อจึงให้เลื่อนการบวชไปในวันวิสาขบูชา ซึ่งตรงกับวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

+Image
+Image
+Image

หลวงพ่อธัมมชโย เมตตามอบฉายาให้

การบวชอุทิศชีวิตของสามเณรวัดพระธรรมกายทุกรูป จึงเป็นการบวชที่มีหลวงพ่อธัมมชโยเป็นต้นบุญต้นแบบมาตั้งแต่แรก ซึ่งสร้างความปลื้มปีติแก่สามเณรเป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นต้นมา หลวงพ่อธัมมชโยยังเมตตามอบฉายาให้ทุกรูปโดยให้ใช้คำลงท้ายฉายาว่า “ชโย” ที่แปลว่า“ผู้มีชัยชนะ” ซึ่งเป็นคำลงท้ายที่เหมือนกับฉายาของหลวงพ่อ และหากปีใดมีสามเณรวัดพระธรรมกายสอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค ซึ่งจะได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุนาคหลวง หลวงพ่อก็เมตตามอบฉายาให้ โดยมีคำขึ้นต้นว่า “ธมฺม”อาทิ พระมหาสุวิทย์ ธมฺมิกมุนิ, พระมหาจันดีธมฺมสิทธิ, พระมหาวิริยะ ธมฺมสารี เป็นต้น

พิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตรุ่นแรก จัดขึ้น ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร ส่วนรุ่นที่ ๒ จนกระทั่งถึงรุ่นปัจจุบันจัดขึ้น ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

หลังจากได้อุปสมบทอุทิศชีวิตแล้วพระภิกษุมหาเปรียญธรรมทุกรูปต่างอุทิศตนช่วยงานพระศาสนาอย่างสุดความสามารถ ทั้งในด้านการคณะสงฆ์ การศึกษาพระปริยัติธรรมการอบรม ฯลฯ หลายรูปทำหน้าที่ในฝ่ายการปกครองของคณะสงฆ์ อีกหลายรูปเป็นพระธรรมทูตทำหน้าที่เผยแผ่ธรรมะทั้งภายในและต่างประเทศ เป็นแสงสว่างให้แก่ชาวโลกสมกับเป็นวีรบุรุษแห่งกองทัพธรรม เป็นเพชรเม็ดงามแห่งวงการพระพุทธศาสนา

Image

สถิติการบวชอุทิศชีวิตแต่ละปี

  • อุปสมบทอุทิศชีวิตในวันที่ ๒๒ เมษายน
พ.ศ. 22 เมษายน นาคหลวง
2536 22  
2537 6  
2538 6  
2539 23  
2540 7 1
2541 2 1
  • อุปสมบทอุทิศชีวิตในวันวิสาขบูชา
พ.ศ. วันวิสาขบูชา นาคหลวง
2542 7  
2543 7  
2544 10 1
2545 11  
2546 6 1
2547 27 1
2548 14 3
2549 15  
2550 7  
2551 10  
2552 14  
2553 9  
2554 12  
2555 12 1
2556 18  
2557 12  
2558 12  
2559 17  
2560 18  
2561 7  
2562 14  
รวม 334
ขอเรียนเชิญเจริญพร! สาธุชนทุกท่าน มาร่วมอนุโมทนา เอาบุญบารมีร่วมกันในวันวิสาขบูชานี้.
© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search