อุปสมบทอุทิศชีวิต วันวิสาขบูชา

การอุปสมบทอุทิศชีวิตของสามเณรเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย เริ่มครั้งแรกในปีพุทธศักราช ๒๕๓๖ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันมีการจัดขึ้น ตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกปี ขอเชิญชวนสาธุชนมาร่วมอนุโมทนาในพิธีร่วมกัน
วันวิสาขบูชาปีนี้! ตรงกับ วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 พิธีอุปสมบทเริ่ม 13.30 น. เป็นต้นไป
พิธีภาคบ่าย
    13.30 น. พิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตสามเณรเปรียญธรรม 14 รูป
    14.45 น. เสร็จพิธีอุปสมบท
+Image
+Image
+Image

ประวัติการอุปสมบทอุทิศชีวิตของสามเณรเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

Image

วัดพระธรรมกาย โดยการนำของหลวงพ่อธัมมชโย หลวงพ่อทัตตชีโว คุณยายอาจารย์อาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง และหมู่คณะรุ่นบุกเบิก ได้ร่วมกันพลิกผืนนาฟ้าโล่ง บนพื้นที่ ๑๙๖ ไร่ ในปีพุทธศักราช ๒๕๑๓ ให้เป็นบุญสถานแห่งการสั่งสมบุญสร้างบารมี ด้วยมโนปณิธานในการสร้างวัดว่า

  • สร้างวัดให้เป็นวัด
  • สร้างพระให้เป็นพระ
  • สร้างคนให้เป็นคนดี

โดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการทุ่มเทแรงกาย แรงใจ อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา จนสามารถเผยแผ่ธรรมะไปสู่มหาชนเป็นจำนวนมาก

+Image
+Image
+Image

ในแต่ละปี แต่ละเดือน แต่ละวัน วัดพระธรรมกายมีแต่กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ การฝึกฝนอบรมตนเอง สั่งสมบุญบารมี และเผยแผ่พระพุทธศาสนา จึงทำให้วัดมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และความศรัทธาเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนาหลายประเภท ทั้งพระภิกษุ อุบาสก อุบาสิกา รวมทั้งญาติโยมสาธุชน ซึ่งพร้อมที่จะอุทิศกำลังกาย กำลังใจกำลังทรัพย์ กำลังสติปัญญา ช่วยงานพระพุทธศาสนาและเป็นกัลยาณมิตรแก่ผู้อื่น

ต่อมา หลวงพ่อธัมมชโยปรารถนาที่จะสืบต่ออายุพระศาสนาให้ยืนนานยิ่ง ๆ ขึ้นไปท่านจึงดำริให้มีโครงการรับเยาวชนมาบรรพชาเป็นสามเณร เพราะว่าการบวชตั้งแต่เยาว์วัยจะทำให้สามเณรมีเวลาในการศึกษาเล่าเรียนธรรมะ ฝึกฝนอบรมตนเอง และสร้างบารมีอย่างเต็มที่ จะได้เป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระศาสนาในอนาคต

สามเณรรูปแรก

+Image
+Image
+Image

โดยในวันที่ ๖ เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๘ มีสามเณรรูปแรกของวัดพระธรรมกาย คือ สามเณรสุธรรม แก้วเคน (ปัจจุบัน คือ พระมหาสุธรรม สุรตโน ป.ธ.๙,ดร. ผู้อำนวยการสำนักพระปริยัติธรรม )

การรับสมัครสามเณรรุ่นแรกของวัดพระธรรมกายเริ่มขึ้นเมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ต่อมาช่วงต้นปี พ.ศ. ๒๕๓๐ วัดพระธรรมกายได้ทำหนังสือไปยังเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ และวัดต่าง ๆ ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อแจ้งข่าวการเปิดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม ทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลี และรับสมัครสามเณรอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่นั้นมาวัดพระธรรมกายจึงมีบุคลากรครบทั้งพระภิกษุ สามเณร อุบาสกอุบาสิกา

นับจากวันแรกที่ย่างเท้าเข้ามาสมัครเป็นสามเณรวัดพระธรรมกาย สามเณรต่างได้รับความรักและความเมตตาจากหลวงพ่อมาโดยตลอด ท่านดูแลให้ลูก ๆ สามเณรใส่ใจในการฝึกตัว และให้ศึกษาเล่าเรียนเฉพาะพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและบาลี ส่งผลให้การสอบพระบาลีมียอดสอบได้มากเป็นอันดับต้นๆของวงการการศึกษาพระปริยัติธรรมในประเทศไทย

ทุกปีหลังจากสามเณรสอบบาลีเสร็จแล้วท่านก็เมตตาให้ไปปฏิบัติธรรมนอกสถานที่ ณ ดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ เพื่อให้สามเณรทุกรูปถึงพร้อมทั้งปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธโครงการนี้ส่งผลให้สามเณรมีเป้าหมายชีวิตที่มั่นคง มีจิตใจที่เข้มแข็ง และบวชต่อจนกระทั่งถึงอายุครบบวชเป็นพระภิกษุ และได้อุปสมบทอุทิศชีวิตเพื่อเป็นกำลังอันเข้มแข็งของพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

Image

การอุปสมบทอุทิศชีวิตเกิดขึ้นครั้งแรก

Image

การบวชอุทิศชีวิตครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ในปีนั้นสามเณรชุดแรกมีอายุครบบวชเป็นพระภิกษุแล้ว หลังเสร็จจากการปฏิบัติธรรมที่ดอยสุเทพ หลวงพ่อจึงเมตตาให้ไปปฏิบัติธรรมต่อที่ธุดงคสถานล้านนา เชียงใหม่โดยหลวงพ่อสอนนั่งสมาธิอย่างใกล้ชิด ทำให้แต่ละรูปมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดี

ในครั้งนั้น หลวงพ่อถามลูกสามเณรว่า “จะเข้าพิธีอุปสมบทเมื่อไรจ๊ะ” ลูกสามเณรตอบว่า “วันที่ ๒๖ เมษายน ที่จะถึงนี้ครับ”หลวงพ่อถามต่อว่า “มีทั้งหมดกี่รูปจ๊ะ” ลูกเณรตอบว่า “มีทั้งหมด ๒๒ รูปครับ” เมื่อหลวงพ่อได้ยินคำตอบจึงกล่าวว่า “๒๒ รูปหรือ งั้นบวช ๒๒ เมษายน ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อเลยจ้ะ ลูกเณร ๒๒ รูปต้องบวช ๒๒ เมษาฯจึงจะเหมาะสม” นี้คือจุดเริ่มต้นของการบวชอุทิศชีวิตในวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อ

สำหรับการบวชอุทิศชีวิตนั้น หลวงพ่อธมัมชโยกล่าวไว้ “ว่าการตัดสินใจบวชอุทิศชีวิติเหมือนกับเป็นการประกาศศึกว่า เรานี้จะทุ่มทั้งชีวิตของเราไปข้างหน้าโดยไม่เหลียวหลังกลับมา เหมือนเราทุบหม้อข้าว เอาชีวิตทั้งชีวิตไว้ในพระศาสนา เมื่อบวชไปแล้วก็ต้องรักษาอุดมการณ์ปณิธานของตนเอง สิ่งใดที่ยังไม่สมบูรณ์ เช่น การศึกษาที่ยังไปไม่ถึงเปรียญธรรม๙ ประโยค ถ้าเรายังมีความตั้งใจอยู่ก็ให้ไปให้ถึง ถ้าใครมีความรู้ความสามารถสติปัญญาไปไม่ถึง ก็ต้องช่วยกันทำงานพระศาสนา”

ตลอดระยะเวลา ๒๔ ปีที่มีการบวชอุทิศชีวิต ก่อนเข้าพิธีอุปสมบท หลวงพ่อจะถวายผ้าไตรและให้โอวาทสามเณรในการเตรียมตัวเตรียมใจเข้าพิธีบวช คือ ให้ปฏิบัติธรรมให้ใจใส ๆ จนเข้าถึงพระธรรมกาย จะได้บวช ๒ ชั้น เพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์ของตนเองและจะได้พร้อมที่จะเป็นเนื้อนาบุญแก่โยมพ่อโยมแม่ และสาธุชนที่สนับสนุนให้สามเณรมีเวลาศึกษาเล่าเรียนและประพฤติปฏิบัติธรรมได้โดยไม่ต้องกังวลถึงเรื่องอื่นใด

ต่อมา เนื่องจากในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นต้นมา มีการนิมนต์พระสังฆาธิการจากทั่วประเทศ จำนวน ๑๐,๐๐๐-๓๐,๐๐๐ รูป มาเป็นเนื้อนาบุญในงานบุญวันที่ ๒๒ เมษายน(วันคุ้มครองโลก) จึงทำให้ไม่สะดวกต่อการจัดงานอุปสมบทอุทิศชีวิตในวันนี้ หลวงพ่อจึงให้เลื่อนการบวชไปในวันวิสาขบูชา ซึ่งตรงกับวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

+Image
+Image
+Image

หลวงพ่อธัมมชโย เมตตามอบฉายาให้

การบวชอุทิศชีวิตของสามเณรวัดพระธรรมกายทุกรูป จึงเป็นการบวชที่มีหลวงพ่อธัมมชโยเป็นต้นบุญต้นแบบมาตั้งแต่แรก ซึ่งสร้างความปลื้มปีติแก่สามเณรเป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นต้นมา หลวงพ่อธัมมชโยยังเมตตามอบฉายาให้ทุกรูปโดยให้ใช้คำลงท้ายฉายาว่า “ชโย” ที่แปลว่า“ผู้มีชัยชนะ” ซึ่งเป็นคำลงท้ายที่เหมือนกับฉายาของหลวงพ่อ และหากปีใดมีสามเณรวัดพระธรรมกายสอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค ซึ่งจะได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุนาคหลวง หลวงพ่อก็เมตตามอบฉายาให้ โดยมีคำขึ้นต้นว่า “ธมฺม”อาทิ พระมหาสุวิทย์ ธมฺมิกมุนิ, พระมหาจันดีธมฺมสิทธิ, พระมหาวิริยะ ธมฺมสารี เป็นต้น

พิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตรุ่นแรก จัดขึ้น ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร ส่วนรุ่นที่ ๒ จนกระทั่งถึงรุ่นปัจจุบันจัดขึ้น ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

หลังจากได้อุปสมบทอุทิศชีวิตแล้วพระภิกษุมหาเปรียญธรรมทุกรูปต่างอุทิศตนช่วยงานพระศาสนาอย่างสุดความสามารถ ทั้งในด้านการคณะสงฆ์ การศึกษาพระปริยัติธรรมการอบรม ฯลฯ หลายรูปทำหน้าที่ในฝ่ายการปกครองของคณะสงฆ์ อีกหลายรูปเป็นพระธรรมทูตทำหน้าที่เผยแผ่ธรรมะทั้งภายในและต่างประเทศ เป็นแสงสว่างให้แก่ชาวโลกสมกับเป็นวีรบุรุษแห่งกองทัพธรรม เป็นเพชรเม็ดงามแห่งวงการพระพุทธศาสนา

Image

สถิติการบวชอุทิศชีวิตแต่ละปี

  • อุปสมบทอุทิศชีวิตในวันที่ ๒๒ เมษายน
พ.ศ. 22 เมษายน นาคหลวง
2536 22  
2537 6  
2538 6  
2539 23  
2540 7 1
2541 2 1
  • อุปสมบทอุทิศชีวิตในวันวิสาขบูชา
พ.ศ. วันวิสาขบูชา นาคหลวง
2542 7  
2543 7  
2544 10 1
2545 11  
2546 6 1
2547 27 1
2548 14 3
2549 15  
2550 7  
2551 10  
2552 14  
2553 9  
2554 12  
2555 12 1
2556 18  
2557 12  
2558 12  
2559 17  
2560 18  
2561 7  
2562 14  
รวม 334
ขอเรียนเชิญเจริญพร! สาธุชนทุกท่าน มาร่วมอนุโมทนา เอาบุญบารมีร่วมกันในวันวิสาขบูชานี้.

Search

Who's Online

มี 149 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

7100925
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
7103
12132
53328
6961501
214561
349808
7100925

Your IP: 18.209.104.7
2019-07-18 16:21
© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search