ประชาสัมพันธ์

ตรวจชื่อสอบบาลีสนามหลวง ปี 2562

ตรวจรายชื่อ ผู้ขอเข้าสอบความรู้บาลีสนามหลวง

กรุณาตรวจสอบ ชื่อ-ฉายา-นามสกุล-อายุ-พรรษา
หากมีการผิดพลาดกรุณาแจ้งแก้ไข ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สิ้นสุดวันที่ 24 ตุลาคม 2561 เพื่อจัดทำบัญชี ศ.๒ ต่อไป

สมัครสอบใหม่/แก้ไขข้อมูล

การขอ "ถอน" รายชื่อ ให้ติดต่อขอถอนรายชื่อกับเจ้าหน้าที่โดยตรง ตามข้อมูลติดต่อที่ให้ไว้

ติดต่อสอบถาม :
พระมหาวิทยา จิตฺตชโย
โทร. ๐๘ ๖๐๘๗ ๘๙๔๑
Line ID : wittaya941

หมายเหตุ : ผู้สมัครสอบผ่านเว็บ ต้องสมัครใช้อีเมลล์ ของ Gmail เท่านั้น

ติดต่อ..
พม.ณัฏฐสิทธิ์ เสฏฺฐชโย
Line ID : kob_gml

พระมหาวิทยา จิตฺตชโย
โทร. ๐๘ ๖๐๘๗ ๘๙๔๑
Line ID : wittaya941

รายชื่อส่งสอบสนามหลวง ปี 2562 / ฉบับร่าง 12 ก.ย. 2561

รายชื่อบาลีศึกษา / ฉบับร่าง 12 ก.ย. 2561

รายชื่อที่สมัครใหม่ และอัพเดทเพิ่มเติม

© Copyright pariyat.com 2018. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search