ปฏิทินการศึกษาบาลี ปี 2561

ปฏิทินการศึกษาบาลี ปี 2561

ปฏิทินการศึกษาพระบาลี ปี 2561-2562

 

วัน/เดือน/ปี กำหนดการ
9 พ.ค. 2561 ปฐมนิเทศเปิดเรียน
28 พ.ค. 2561 รับพัด ป.ธ.6,9
29 พ.ค. 2561 วิสาขบูชา
รอกำหนดจากสำนักพุทธ รับพัด ป.ธ.3 และรับใบประกาศนียบัตรประโยค 1 2
12 – 13 มิ.ย. 2561 หยุดเรียนเพื่อเตรียมงานวันไหว้ครู
14 มิ.ย. 2561 งานวันไหว้ครู
1 ก.ค. 2561 มุทิตา ป.ธ.9,6,3 ที่ห้องแก้วสารพัดนึก
27 ก.ค. 2561 วันอาสาฬหบูชา
28 ก.ค. 2561 วันเข้าพรรษา
5 ส.ค. 2561 มุทิตาสักการะ ป.ธ.9 ทั่วประเทศ
19 ส.ค. 2561 ถวายทุนการศึกษา ป.ธ.9,6,3 ทั้งวัดที่ห้อง SPD 7
15 – 17 ก.ย. 2561 สอบคัดชื่อเพื่อส่งสอบสนามหลวง
24 – 26 ก.ย. 2561 สอบซ่อมคัดชื่อเพื่อส่งสอบสนามหลวง
18 – 21 ต.ค. 2561 สอบนักธรรมสนามหลวง ชั้นตรี
24 ต.ค. 2561 วันมหาปวารณา/วันออกพรรษา
24 – 27 พ.ย. 2561 สอบนักธรรมสนามหลวง ชั้น โท เอก
29 พ.ย. 2561 สอบธรรมศึกษา ตรี โท เอก
1 ม.ค. 2562 หยุดเรียนวันปีใหม่
7 – 11 ม.ค. 2562 หยุดเรียนจัดงานวันสามเณร
14 ม.ค. – 26 ก.พ. 2562 ติวก่อนสอบประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.5
6 – 7 ก.พ. 2562 ป.ธ.6-7, บ.ศ.6-7 สอบบาลีสนามหลวง
8 – 10 ก.พ. 2562 ป.ธ.8-9, บ.ศ.8-9 สอบบาลีสนามหลวง
1 – 3 มี.ค. 2562 ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.5, บ.ศ. 1-2 ถึงบ.ศ.5 สอบบาลีสนามหลวง
22 – 26 มี.ค. 2562 ตรวจข้อสอบบาลีรอบแรก
27 มี.ค. 2562 ประกาศผลสอบบาลีรอบแรก
10 มี.ค. – 27 เม.ย. 2562 ติวบาลีก่อนสอบซ่อม
29,30 เม.ย. – 1 พ.ค. 2562 ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.5, บ.ศ. 1-2 ถึงบ.ศ.5 สอบซ่อม
13 – 15 พ.ค. 2562 ตรวจข้อสอบรอบสอง
16 พ.ค. 2562 ประกาศผลบาลีสอบซ่อม

ข้อมูลจาก กองบาลี โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย

3647699
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
8140
8905
51704
3515043
214330
356716
3647699

Your IP: 54.161.40.41
2018-07-19 12:39

ที่อยู่ : 23/2 หมู่ 7 วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-831-1000 ต่อ 2222
e-mail : dkphrapariyat@gmail.com

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

Pariyat Facebook

Search