ปฏิทินการศึกษาบาลี ปี 2560

รายชื่อสอบซ่อมบาลีศึกษารายวิชา 2559

ผลสอบผ่านบาลี ผลสอบผ่านบาลีศึกษา ผลสอบซ่อมบาลี ผลสอบซ่อมบาลีศึกษา

 

รายชื่อผู้สอบซ่อมบาลีศึกษา ชั้นประโยค บ.ศ. 5


  ผลสอบวิชา        
ลำดับ ปทม. ปมท. ชื่อ นามสกุล อายุ วัด/สำนัก
1  *  -  นางสาวพิมพ์พิศา พรหมสาส์น 18  พระธรรมกาย

 

รายชื่อผู้สอบซ่อมบาลีศึกษา ชั้นประโยค บ.ศ. 4


  ผลสอบวิชา        
ลำดับ ปทม. ปมท. ชื่อ นามสกุล อายุ วัด/สำนัก
1 * - นางสาวนพวรรณ ลาภอนันต์นพคุณ 49 พระธรรมกาย

 

รายชื่อผู้สอบซ่อมบาลีศึกษา ชั้นประโยค บ.ศ. 3


  ผลสอบวิชา        
ลำดับ ปมท. สัม. ไว. ชื่อ นามสกุล อายุ วัด/สำนัก
1 - - * นางสาวจามรี ตั้งกสิกิจ 45 พระธรรมกาย
2 - - * นางสาวศันสนีย์ ชุมพลบัญชร 37 พระธรรมกาย
3 - - * นางสาวภัคภร แจ่มจันทร์ชนก 35 พระธรรมกาย

 

รายชื่อผู้สอบซ่อมบาลีศึกษา ชั้นประโยค บ.ศ. 1-2


  ผลสอบวิชา        
ลำดับ ปมท. ไว. ชื่อ นามสกุล อายุ วัด/สำนัก
1 - * นางสาวสุภัสสร เฉกแสงทอง 37 พระธรรมกาย
2 - * นางสาวหทัยกาญจน์ สมานวงศ์ 28 พระธรรมกาย
3 - * นางสาวพิกุล เสนาพันธ์ 26 พระธรรมกาย
4 - * นางสาวพลอย วงษ์จันทร์ 25 พระธรรมกาย
5 - * นางสาวธวันหทัย แสงทอง 24 พระธรรมกาย
6 - * นางสาวพรพิมล ศรีหมอก 23 พระธรรมกาย
2710602
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2360
8265
43432
2599069
231885
213798
2710602

Your IP: 54.80.123.20
2018-04-27 03:47

ที่อยู่ : 23/2 หมู่ 7 วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-831-1000 ต่อ 2222
e-mail : dkphrapariyat@gmail.com

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

Pariyat Facebook

Search