ปฏิทินการศึกษาบาลี ปี 2560

ปฏิทินการศึกษาบาลี ปี 2560

ปฏิทินการศึกษาพระบาลี ปี 2560-61

 

วัน/เดือน/ ปี กำหนดการ
๙ พ.ค. ๖๐ รับพัด ป.ธ.๖,๙
๑๐ พ.ค. ๖๐ วันวิสาขบูชา
๑๙ พ.ค. ๖๐
ปฐมนิเทศเปิดเรียน
๑๔ - ๑๕ มิ.ย. ๖๐ หยุดเรียนเพื่อเตรียมงานวันไหว้ครู
๑๖ มิ.ย. ๖๐ งานวันไหว้ครู
๗ มิ.ย. ๖๐
รับพัดป.ธ.๓ และรับใบประกาศนียบัตรประโยค ๑-๒
๒ ก.ค. ๖๐
มุทิตา ป.ธ.๙,๖,๓ และบ.ศ.๖,๓ ที่ห้องแก้วสารพัดนึก
๘ ก.ค. ๖๐ วันอาสาฬหบูชา
๙ ก.ค. ๖๐ วันเข้าพรรษา
๖ ส.ค. ๖๐
มุทิตาสักการะ ป.ธ.๙ ทั่วประเทศ
๒๖ ส.ค. ๖๐ ถวายทุนการศึกษา ป.ธ.๙,๖,๓และบ.ศ.๖,๓ ทั้งวัดที่ห้องSPD7
๑๕ - ๑๗ ก.ย. ๖๐ สอบคัดชื่อเพื่อส่งสอบสนามหลวง
๒๔ - ๒๖ ก.ย. ๖๐
สอบซ่อมคัดชื่อเพื่อส่งสอบสนามหลวง
๒๙,๓๐ ก.ย. - ๒ ต.ค. ๖๐
สอบนักธรรมสนามหลวง ชั้นตรี
๕ ต.ค. ๖๐ วันมหาปวารณา/วันออกพรรษา
๕ - ๘ พ.ย. ๖๐ สอบนักธรรมสนามหลวง ชั้น โท เอก
๑๐ พ.ย. ๖๐ สอบธรรมศึกษา ตรี โท เอก
๑ ม.ค. ๖๑ หยุดเรียนวันปีใหม่
๘ - ๑๒ ม.ค. ๖๑ หยุดเรียนจัดงานวันสามเณร
๑๕ ม.ค. - ๘ ก.พ. ๖๑ ติวก่อนสอบประโยค ๑-๒ ถึง ป.ธ.๕
๑๘ - ๑๙ ม.ค. ๖๑
ป.ธ.๖-๗, บ.ศ.๖-๗ สอบบาลีสนามหลวง
๒๐ - ๒๒ ม.ค. ๖๑ ป.ธ.๘-๙, บ.ศ.๗-๙ สอบบาลีสนามหลวง
๑๐ - ๑๒ ก.พ. ๖๑ ประโยค ๑-๒ ถึง ป.ธ. ๕ สอบบาลีสนามหลวง
๓ - ๗ มี.ค. ๖๑ ตรวจข้อสอบบาลีรอบแรก
๘ มี.ค. ๖๑ ประกาศผลสอบบาลีรอบแรก
๑๐ มี.ค. - ๘ เม.ย. ๖๑ ติวบาลีก่อนสอบซ่อม
๑๐ - ๑๒ เม.ย. ๖๑ ประโยค ๑-๒ ถึง ป.ธ.๕, บ.ศ. ๑-๒ ถึงบ.ศ.๕ สอบซ่อม
๒๔ - ๒๖ เม.ย. ๖๑ ตรวจข้อสอบรอบสอง
๒๗ เม.ย. ๖๑
ประกาศผลสอบซ่อม

ข้อมูลจาก แผนกบาลี โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย

174701
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2470
3529
2470
135281
174701
0
174701

Your IP: 107.22.61.99
2017-06-25 08:45

ที่อยู่ : 23/2 หมู่ 7 วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-831-1000 ต่อ 2222
e-mail : dkphrapariyat@gmail.com

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

Pariyat Facebook

Search