ติดต่อ


โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ได้จัดให้มีการเรียนการสอน นักธรรม, ธรรมศึกษา, บาลี, อภิธรรม แก่พระภิกษุสามเณร และสาธุชน ผู้ใคร่ต่อการศึกษา ตามที่คณะสงฆ์ส่วนกลางเห็นสมควร และได้จัดให้มีหลักสูตรเพิ่มเติม ทั้งบาลีศึกษา อภิธรรมศึกษา และภาษาต่างประเทศ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ รองรับงานพระพุทธศาสนาสืบไป.


ติดต่อ

ที่อยู่: 23/2 klongsam,klongluang, 12120

อีเมล: dkphrapariyat@gmail.com

โทรศัพท์: 02-831-1000 ต่อ 2222

บาลี, บาลีศึกษา

อีเมล : wittaya8941_@hotmail.com
ที่อยู่ : อาคาร 4 โรงเรียนพระปริยัติธรรม
โทรศัพท์ : 086-087-8941
ID Line : wittaya941

นักธรรม,ธรรมศึกษา

อีเมล happymo1956@gmail.com
ที่อยู่ : อาคาร 1 โรงเรียนพระปริยัติธรรม
โทรศัพท์ : 086-455-0511
ID Line: 0849944998

สำนักเรียนพระอภิธรรม

อีเมล : abd.4u@hotmail.com
ที่อยู่ : อาคาร 1 โรงเรียนพระปริยัติธรรม
โทรศัพท์: 02-831-1000 ต่อ 2226
Tel.: 087-686-8372

Phone & E-mail

โทรศัพท์: 02-831-1000 ต่อ 2222
Fax: 02-831-1000 ต่อ 2227
e-mail : dkphrapariyat@gmail.com

ฝากข้อความของคุณไว้
หากต้องการความช่วยเหลือ, หรือมีความคิดเห็นใดๆ

ที่อยู่ : 23/2 หมู่ 7 วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-831-1000 ต่อ 2222
e-mail : dkphrapariyat@gmail.com

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

Pariyat Facebook

Search