พิธีปฐมนิเทศพระอภิธรรมศึกษา
07 May

พิธีปฐมนิเทศพระอภิธรรมศึกษา

 • Date & Time: 07 May, 2017 19:00 - 21:00
 • Location: ห้อง SPD ๗ สภาธรรมกายสากล

กำหนดการพิธีปฐมนิเทศพระอภิธรรมศึกษา ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นี้

 • ๑๒.๐๐ น. ลงทะเบียนผู้รับรางวัลคะแนนดีเด่น, ผู้รับใบประกาศนียบัตร
 • ๑๒.๓๐ น. ประธานพิธี มาถึงศูนย์กลางพิธี จุดเทียน-ธูป บูชาพระรัตนตรัย มอบใบประกาศ และเปิดเรียนอภิธรรมศึกษา
 • ๑๔.๐๐ น. เสร็จพิธี
ปฐมนิเทศเปิดเรียน,มอบใบประกาศธรรมศึกษา
07 May

ปฐมนิเทศเปิดเรียน,มอบใบประกาศธรรมศึกษา

 • Date & Time: 07 May, 2017 19:00 - 22:00
 • Location: ห้อง SPD ๘ สภาธรรมกายสากล

กำหนดการพิธีปฐมนิเทศ,มอบใบประกาศธรรมศึกษา ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นี้

 • ๑๒.๐๐ น. ลงทะเบียนผู้รับรางวัลคะแนนดีเด่น, ผู้รับใบประกาศนียบัตร
 • ๑๓.๐๐ น. ประธานสงฆ์ มาถึงศูนย์กลางพิธี จุดเทียน-ธูป บูชาพระรัตนตรัย มอบใบประกาศ
 • ๑๔.๓๐ น. เปิดปฐมนิเทศเปิดเรียนธรรมศึกษา
 • ๑๕.๐๐ น. เสร็จพิธี
ปฐมนิเทศเปิดเรียนบาลี ปี 2560
19 May

ปฐมนิเทศเปิดเรียนบาลี ปี 2560

 • Date & Time: 19 May, 2017 07:00 - 07:00
 • Location: อาคาร ๒ โรงเรียนพระปริยัติธรรม

เริ่มศักราชใหม่ ปฐมนิเทศเปิดเรียนบาลี วันศุกร์ ที่ ๑๙ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 • ๑๓.๑๕ น.  นักเรียนทุกรูปลงทะเบียน, กรอกใบสมัครเรียนบาลี ปี ๒๕๖๐
 • ๑๔.๐๐ น.  ประธานมาถึงศูนย์กลางพิธี จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย ปฐมนิเทศเปิดเรียน
                 ประธานสงฆ์ให้โอวาท, บูชาพระรัตนตรัย   ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
                 ส่งใบสมัครเรียนบาลีปี ๒๕๖๐, รับตารางเรียน
 • ๑๕.๓๐ น. เข้าห้องเรียน

 

ที่อยู่ : 23/2 หมู่ 7 วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-831-1000 ต่อ 2222
e-mail : dkphrapariyat@gmail.com

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

Pariyat Facebook

Search