ทำเนียบบาลีศึกษา ๙

คนที่ 1 จบ บ.ศ.๙ ปี พ.ศ. ๒๕๔๓

1. อุบาสิกาชนิดา จันทราศรีไศล

 • อายุ : เกิดเมื่อ 17 พฤษภาคม 2509
 • ชาติภูมิ : อ.เมือง จ.มุกดาหาร
 • เข้าวัดเมื่อ : พ.ศ.2525
 • การศึกษา : ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ ม.มหิดล, ธศ.เอก, บศ.9, ปริญญาเอก(ศาสนศึกษา)ม.ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
 • ปัจจุบัน : นักวิจัย สถาบันวิจัยธรรมชัยระหว่างประเทศ(DIRI)

คนที่ 2 จบ บ.ศ.๙ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙

2. อุบาสิกาศิริมาส พัฒนศรี

 • อายุ : เกิดเมื่อ 13 เมษายน 2503
 • ชาติภูมิ : อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
 • เข้าวัดเมื่อ : กรกฎาคม 2520
 • การศึกษา : ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปัจจุบัน : -

คนที่ 3 จบ บ.ศ.๙ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐

3. อุบาสิกาละอองดาว นนทสร

 • อายุ : เกิดเมื่อ 28 กันยายน 2513
 • ชาติภูมิ : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 • เข้าวัดเมื่อ : 9 กันยายน 2538
 • การศึกษา : ปริญญาตรี (ศศ.บ.)ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช, ปริญญาตรี (ศ.บ.)ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, ธ.ศ.เอก, บ.ศ.9
 • ปัจจุบัน : -

คนที่ 4 จบ บ.ศ.๙ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐

4. อุบาสิกาสุปราณี พณิชยพงศ์

 • อายุ : เกิดเมื่อ20 พฤศจิกายน 2516
 • ชาติภูมิ : อ.บางเลน จ.นครปฐม
 • เข้าวัดเมื่อ : 31 มีนาคม 2538
 • การศึกษา : ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร
 • ปัจจุบัน : -

คนที่ 5 จบ บ.ศ.๙ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒

5. อุบาสิกานภาพร วรสายันห์

 • อายุ : เกิดเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2507
 • ชาติภูมิ : อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
 • เข้าวัดเมื่อ : 11 ธันวาคม 2537
 • การศึกษา : พธ.บ.พุทธศาสตร์บัณฑิต, ธ.ศ.เอก, จูฬอาภิธรรมิกเอก,กถิกตรี,บ.ศ.9
 • ปัจจุบัน : อาจารย์สอนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย

คนที่ 6 จบ บ.ศ.9 ปี พ.ศ. 2557

6. นางสาวจุฑารัตน์ เริงหทัยธรรม

 • อายุ : เกิดเมื่อ 4 ธันวาคม พ.ศ.2503
 • ชาติภูมิ : ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
 • การศึกษา : ปริญญาโท คอมพิวเตอร์ ธรรมศึกษาเอก พระไตรปิฏกเอก พระอภิธรรมบัณฑิต บาลีศึกษา 9
 • เป้าหมายชีวิต : เราเกิดมาสร้างบารมี
 • คติธรรม : จริงตัวเดียวสำเร็จทุกอย่าง

คนที่ 6 จบ บ.ศ.๙ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

7. นางสาวสิรินุช บุสโร

 • อายุ : เกิดเมื่อ 17 สิงหาคม พ.ศ.2517
 • ชาติภูมิ : จังหวัดสงขลา
 • การศึกษา : ปริญญาตรี คณะบริหาธุรกิจ ม.รามคำแหง บาลีศึกษา 9
 • หน้าที่การงาน : อาจารย์สอนปริยัติธรรม แผนกบาลี โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย
 • คติธรรม : เราเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง แสวงบุญ สร้างบารมี
3647740
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
8181
8905
51745
3515043
214371
356716
3647740

Your IP: 54.161.40.41
2018-07-19 12:43

ที่อยู่ : 23/2 หมู่ 7 วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-831-1000 ต่อ 2222
e-mail : dkphrapariyat@gmail.com

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

Pariyat Facebook

Search