ตารางเรียนอภิธรรมศึกษา 2561

ห้องเรียน SPD 5 SPD 16 SPD 17 SPD 18
เวลาเรียน 9.00 น.- 10.45 น. 9.00 น.- 10.45 น. 9.00 น.- 10.45 น. 9.00 น.-10.45 น.
ชั้นเรียน อภิธรรมปี 1 อภิธรรมปี 2 อภิธรรมปี 3 อภิธรรมปี 4
และห้องพิเศษ
20-พ.ค.        
27-พ.ค.        
3-มิ.ย. พิธีมอบทุนพระสามเณร พระอภิธรรมบัณฑิต ใช้ห้อง SPD 7 (เวลา12.00 -14.30 น.)
10-มิ.ย.        
17-มิ.ย.        
24-มิ.ย.        
1-ก.ค. พิธีไหว้ครู อภิธรรมศึกษา/ธรรมศึกษา ใช้ห้อง SPD 7  (เวลา 12.00 น.-14.30 น.)
8-ก.ค.

ส่งแบบฝึกหัด

ชุดที่ 1,2   

     
15-ก.ค.      
22-ก.ค.      
29-ก.ค.      
12-ส.ค.

ส่งแบบฝึกหัด

ชุดที่ 3  

     
19-ส.ค.      
26-ส.ค.      
9-ก.ย.

ส่งแบบฝึกหัด

ชุดที่ 4   

     
16-ก.ย.      
23-ก.ย.      
30-ก.ย.      
14-ต.ค. ส่งแบบฝึกหัด ทุกชุด วันสุดท้าย !!!
21-ต.ค. ติวข้อสอบปลายภาค ติวข้อสอบปลายภาค ติวข้อสอบปลายภาค ติวข้อสอบปลายภาค
28-ต.ค.
11-พ.ย. สอบปลายภาค ทุกชั้นปี  ใช้ห้อง SPD 7 (เวลา 9.00 น.-15.00 น.)
พ.ย.-ธ.ค. เรียน พระอภิธรรมพิเศษ จนถึงสิ้นปี  

 

***ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งในห้องไลน์

พระมหา วรพงศ์  กุสลชโย ปธ.9 083-6669960
พระมหา อัครชัย   อคฺคชโย   088-4402754
พระมหา ประวิทย์   ปุณฺณชโย ปธ 8 085-1441270
พระมหา สมเกียรติ    วรยโส ปธ.9   ,  ผู้ช่วยวัดพระธรรมกาย, เจ้าสำนักเรียนพระอภิธรรมศึกษา

 

© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search