ศัพท์เปลี่ยนวัน

ศัพท์เปลี่ยนวัน
วันอาทิตย์ เปลี่ยนเป็น รริวาโร
วันจันทร์ เปลี่ยนเป็น จนฺทวาโร
วันอังคาร เปลี่ยนเป็น ภุมฺมวาโร
วันพุธ เปลี่ยนเป็น วุธวาโร
วันพฤหัสบดี เปลี่ยนเป็น ครุวาโร
วันศุกร์ เปลี่ยนเป็น สุกฺกวาโร
วันเสาร์ เปลี่ยนเป็น โสรวาโร
  • Author: admin
  • Hits: 1368

Leave a comment

You are commenting as guest.

© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search