6.บทเรียนสัพพนาม

เรียบเรียง และดำเนินการสอนโดย พม.ธรรมรงค์ ธมฺมภาณี ป.ธ.9

แนะนำให้นักศึกษา ศึกษาแต่ละบทเรียนแล้ว ปริ้นแบบฝึกหัดออกมา แล้วลองฝึกเขียนฝึกทำ แล้วลองตรวจเองดูนะครับ ซึ่งจะทำให้จำได้ และเกิดความเข้าใจยิ่งๆขึ้นไป (ตัวอย่างประโยคจะช่วยให้เข้าใจวิธีการนำไปใช้มากขึ้น ควรเรียนจากผู้ที่เชี่ยวชาญแล้ว)

บทที่ ๑ ประเภทของสัพพนามและการใช้ ต ศัพท์ อ่าน/pdf
บทที่ ๒ การใช้ ตุมฺห ศัพท์ (ท่าน) อ่าน/pdf
บทที่ ๓ การใช้ อมฺห ศัพท์ (เรา) อ่าน/pdf
บทที่ ๔ การใช้ ย ศัพท์ (ใด), กึ (ใคร, อะไร) อ่าน/pdf
บทที่ ๕-๗ การใช้ เอต ศัพท์ (นั่น), อิม ศัพท์, อมุ ศัพท์ อ่าน/pdf
แบบฝึกหัดที่ ๑-๗ อ่าน/pdf

 

  • Author: admin
  • Hits: 1508

Leave a comment

You are commenting as guest.

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search