5.บทเรียนธาตุ บทที่ ๑-๙

เรียบเรียง และดำเนินการสอนโดย พม.ธรรมรงค์ ธมฺมภาณี ป.ธ.9

แนะนำให้นักศึกษา ศึกษาแต่ละบทเรียนแล้ว ปริ้นแบบฝึกหัดออกมา แล้วลองฝึกเขียนฝึกทำ แล้วลองตรวจเองดูนะครับ ซึ่งจะทำให้จำได้ และเกิดความเข้าใจยิ่งๆขึ้นไป (ตัวอย่างประโยคจะช่วยให้เข้าใจวิธีการนำไปใช้มากขึ้น ควรเรียนจากผู้ที่เชี่ยวชาญแล้ว)

บทที่ ๑ ธาตุในภาษาบาลี อ่าน/pdf
บทที่ ๒ หมวด ภู ธาตุ อ่าน/pdf
บทที่ ๓ หมวด รุธ ธาตุ อ่าน/pdf
บทที่ ๔ หมวด ทิว ธาตุ อ่าน/pdf
บทที่ ๕ หมวด สุ ธาตุ อ่าน/pdf
บทที่ ๖ หมวด กี ธาตุ อ่าน/pdf
บทที่ ๗ หมวด คห ธาตุ อ่าน/pdf
บทที่ ๘ หมวด ตน ธาตุ อ่าน/pdf
บทที่ ๙ หมวด จุร ธาตุ อ่าน/pdf
บทที่ ๑๐ วาจกในภาษาบาลี อ่าน/pdf
บทที่ ๑๑ กัมมวาจก อ่าน/pdf
บทที่ ๑๓ เหตุกัตตุวาจก อ่าน/pdf
บทที่ ๑๔ เหตุกัมมวาจก อ่าน/pdf
หน่วยของคำในภาษาบาลี วาจกทั้ง ๕ วาจก อ่าน/pdf
ธาตุ แบบฝึกหัดที่ ๑-๒๕ อ่าน/pdf

 

  • Author: admin
  • Hits: 1327

Leave a comment

You are commenting as guest.

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search