11.บทเรียนสมาส-ตัทธิต

เรียบเรียง และดำเนินการสอนโดย พม.ธรรมรงค์ ธมฺมภาณี ป.ธ.9

แนะนำให้นักศึกษา ศึกษาแต่ละบทเรียนแล้ว ปริ้นแบบฝึกหัดออกมา แล้วลองฝึกเขียนฝึกทำ แล้วลองตรวจเองดูนะครับ ซึ่งจะทำให้จำได้ และเกิดความเข้าใจยิ่งๆขึ้นไป (ตัวอย่างประโยคจะช่วยให้เข้าใจวิธีการนำไปใช้มากขึ้น ควรเรียนจากผู้ที่เชี่ยวชาญแล้ว)

บทเรียนสมาส ครั้งที่ ๔ (๓๐ ก.ย.) อ่าน/pdf
บทเรียนบาลีไวยากรณ์_ตัทธิต อ่าน/pdf

 

  • Author: admin
  • Hits: 1230

Leave a comment

You are commenting as guest.

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search