10.บทเรียนกิริยากิตก์

เรียบเรียง และดำเนินการสอนโดย พม.ธรรมรงค์ ธมฺมภาณี ป.ธ.9

แนะนำให้นักศึกษา ศึกษาแต่ละบทเรียนแล้ว ปริ้นแบบฝึกหัดออกมา แล้วลองฝึกเขียนฝึกทำ แล้วลองตรวจเองดูนะครับ ซึ่งจะทำให้จำได้ และเกิดความเข้าใจยิ่งๆขึ้นไป (ตัวอย่างประโยคจะช่วยให้เข้าใจวิธีการนำไปใช้มากขึ้น ควรเรียนจากผู้ที่เชี่ยวชาญแล้ว)

กิริยากิตก์ อนฺต ปัจจัย (กัตตุวาจก) อ่าน/pdf
บทเรียน มาน ปัจจัย (กัตตุวาจก) อ่าน/pdf
บทเรียน มาน ปัจจัย (กัมมวาจก) อ่าน/pdf
บทเรียน มาน ปัจจัย (เหตุกัตตุวาจก) อ่าน/pdf
บทเรียน มาน ปัจจัย (เหตุกัมมวาจก) อ่าน/pdf
บทเรียน อนฺต ปัจจัย (เหตุกัตตุวาจก) อ่าน/pdf
บทเรียนกิริยากิตก์ (องค์ประกอบกิริยากิตก์) อ่าน/pdf
บทเรียนกิริยากิตก์ ต ปัจจัย (กัตตุวาจก, กัมมวาจก, ภาววาจก) อ่าน/pdf
บทเรียนกิริยากิตก์ ต ปัจจัย (เหตุกัมมวาจก) อ่าน/pdf
บทเรียนกิริยากิตก์ ตพฺพ ปัจจัย (กัมมวาจก, ภาววาจก) อ่าน/pdf
บทเรียนกิริยากิตก์ ตพฺพ ปัจจัย (เหตุกัมมวาจก) อ่าน/pdf
บทเรียนกิริยากิตก์ ตฺวา ปัจจัย (กัตตุวาจก, กัมมวาจก) อ่าน/pdf
บทเรียนกิริยากิตก์ ตฺวา ปัจจัย (การแปลงตูนาทิปัจจัยเป็น ย) อ่าน/pdf
บทเรียนกิริยากิตก์ ตฺวา ปัจจัย (เหตุกัตตุวาจก) อ่าน/pdf
บทเรียนกิริยากิตก์ อนีย ปัจจัย (กัมมวาจก, ภาววาจก) อ่าน/pdf
บทเรียนกิริยากิตก์ อนีย ปัจจัย (เหตุกัมมวาจก) อ่าน/pdf
บทเรียนกิริยากิตก์ อนฺต ปัจจัย (กัตตุวาจก) อ่าน/pdf
ประโยคตัวอย่างการแปล อนฺต ปัจจัย เป็นกิริยาในระหว่าง อ่าน/pdf
แผนผังธาตุ วาจก ปัจจัยในกิริยากิตก์ อ่าน/pdf
วิธีการแปลตูนาทิปัจจัย อ่าน/pdf
หลักการประกอบตูนาทิปัจจัย (กัตตุวาจก, กัมมวาจก)_Word อ่าน/pdf
หลักการประกอบตูนาทิปัจจัย (แปลงตูนาทิปัจจัยเป็น ย)_Word อ่าน/pdf
หลักการแปลบทวิกติกัตตา อ่าน/pdf
กิริยากิตก์ แบบฝึกหัดที่ ๑-๑๐ อ่าน/pdf

 

  • Author: admin
  • Hits: 1735

Leave a comment

You are commenting as guest.

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search