พิชิตข้อสอบ ประโยค ป.ธ.๕ วิชากลับ ภาค ๒ - ๔

เนื้อหา แบ่งเป็น 3 ส่วน

 1. ปัญหา (คำถาม)

 2. เฉลย (คำตอบ)

 3. อธิบาย

เชื่อว่า คงจะเกิดประโยชน์บ้าง ไม่มากก็น้อย..... 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและแบบฝึกหัด ตาม pdf ด่านล่าง


Loading...

  • Author: supanat
  • Hits: 240

Leave a comment

You are commenting as guest.

© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search