บทสนทนา ไทย-อังกฤษ-จีน-ญี่ปุ่น ตอนที่ 4

 

บทสนทนา ไทย-อังกฤษ-จีน-ญี่ปุ่น ตอนที่ 4

 

1. คุณรับ (อันนี้ (ชิ้นนี้), กาแฟ, ชา, โคล่า, น้ำ) ไหมครับ / คะ ?

Would you like to drink (this one, coffee, tea, kola, water) ?

你要不要 ((這個)、咖啡、茶、可乐 (可樂)、水)?

あなたは (これ、コーヒー、お茶、コーラ、お水) が 飲みますか?

 

2. ฉันขอ (อันนี้ (ชิ้นนี้), กาแฟ, ชา, โคล่า, น้ำ) หน่อยครับ / คะ

Can I have (this one, coffee, tea, kola, water).

请给我 (这个 (這個)、咖啡、茶、可乐 (可樂)、水)​ 。

(これ、コーヒー、お茶、コーラ、お水) を下さい。

 

3. ฉันขอลองหน่อยได้ไหมครับ / คะ ?

Can I try it on ?

你可以试一试吗 ?

試着してもいいですか ?

 

4. มี…อื่นอีกไหมครับ ? (ยี่ห้อ, สไตล์, สี)

Do you have this in another… ? (brand, style, color)

你有别的...吗 ?(牌,款式,颜色)

他の...がありますか? (メーカー、スタイル、色)

 

5. คุณมีไซส์ที่ (ใหญ่, เล็ก) กว่านี้ไหมครับ ?

Do you have a (bigger, smaller) size ?

你有(大,小)号吗 ?

もっと (大きい、小さい) サイズがありますか?

  • Author: supanat
  • Hits: 469

Leave a comment

You are commenting as guest.

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search