บทสนทนา ไทย-บาลี-อังกฤษ-จีน-ญี่ปุ่น ตอนที่ 5

 

 

บทสนทนา ไทย-บาลี-อังกฤษ-จีน-ญี่ปุ่น ตอนที่ 5

 

ที่

ไทย

บาลี

อังกฤษ

จีน

ญี่ปุ่น

           

1

ตามฉันมา. มยา สทฺธึ อาคจฺฉถ. Follow me. 跟我来 私について来て下さい。
         (跟我來)

 

           

2

ตรงไปข้างหน้า

ปุรโต คจฺฉถ.

go straight / go right -

往前走

まっすぐ行ってください

   

 

 ahead / go down.    
           

3

เลี้ยวซ้าย

วามโต คจฺฉถ.

Turn left.

左转 (左轉)

左へ曲がってください。

 

 

 

 

 

 

           

4

เลี้ยวขวา

ทกฺขิณโต คจฺฉถ.

Turn right.

右转 (右轉)

右へ曲がってください。

 

 

 

 

 

 

           

5

เชิญทางนี้ครับ/ ค่ะ

อิตรโต อาคจฺฉถ.

this way please.

这边请 (這邊請)

ここにどうぞ

 

 

 

 

 

 (こちらへどうぞ)

 

  • Author: supanat
  • Hits: 380

Leave a comment

You are commenting as guest.

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search