ผู้สอบบาลีศึกษาได้ ปี2562

รายชื่อผู้สอบบาลีศึกษา ชั้นประโยค บ.ศ. 3 ได้

ลำดับ ชื่อ นามสกุล อายุ วัด/สำนัก สำนักเรียนคณะเขต/คณะ จ.
๑. นางสาวจามรี ตั้งกสิกิจ 48 พระธรรมกาย  ปทุมธานี
๒. นางสาวรุ่งอรุณ เพชรทะเล 45 พระธรรมกาย  ปทุมธานี
๓. นางสาวจิตรา แซ่จง 31 พระธรรมกาย  ปทุมธานี

รายชื่อผู้สอบซ่อม(รายวิชา) ชั้นประโยค บ.ศ. 3

+Image

รายชื่อผู้สอบบาลีศึกษา ชั้นประโยค บ.ศ. 1-2 ได้

ลำดับ ชื่อ นามสกุล อายุ วัด/สำนัก สำนักเรียนคณะเขต/คณะ จ.
๑. นางสาวสร้อยศจี ศรีสันติสุข 44 พระธรรมกาย ปทุมธานี
๒. นางสาวน้ำผึ้ง ศรีสมบุญ 33 พระธรรมกาย ปทุมธานี
๓. นางสาวจันทิรา ไขทะเล 32 พระธรรมกาย ปทุมธานี

รายชื่อผู้สอบซ่อม(รายวิชา) ชั้นประโยค บ.ศ. 1-2

+Image
+Image
© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search