ผลสอบได้ธรรมศึกษาชั้นโท 2561

***เมื่อเปิดลิงค์แล้วสามารถค้นหา โดยกดปุ่ม Ctrl+f แล้วพิมพ์ค้นหา
รายชื่อสอบได้ ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับอุดมศึกษา
ลำดับ ลขที่ ปกศ. คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
1 ปท ๒๕๓๖๑/๐๐๔๑ นางสาว ประภัสสร นพฤทธิ์
2 ปท ๒๕๓๖๑/๐๐๔๒ นางสาว ภัทรา บรรดาศักดิ์
3 ปท ๒๕๓๖๑/๐๐๔๓ นางสาว วนิดา กล้าหาญ
4 ปท ๒๕๓๖๑/๐๐๔๔ นางสาว วราภรณ์ ต้นสอน
5 ปท ๒๕๓๖๑/๐๐๔๕ นางสาว วีรดี บุญฤทธิ์
6 ปท ๒๕๓๖๑/๐๐๔๖ นางสาว สุพรรณี บุญเรือง
7 ปท ๒๕๓๖๑/๐๐๔๗ นางสาว สุภาวดี ดีประวี
8 ปท ๒๕๓๖๑/๐๐๔๘ นาง อรอนงค์ ตั้งก่อเกียรติ
9 ปท ๒๕๓๖๑/๐๐๔๙ นางสาว กมลวรรณ แสนหมุด
10 ปท ๒๕๓๖๑/๐๐๕๐ นางสาว อุษา บรรดาศักดิ์
11 ปท ๒๕๓๖๑/๐๐๕๑ นางสาว เอื้อสุรีย์ ปกรณ์มณีกุล
12 ปท ๒๕๓๖๑/๐๐๕๒ นางสาว กัญญารัตน์ สมศรี
13 ปท ๒๕๓๖๑/๐๐๕๓ นางสาว กุลธนัชญ์ จิตรสม
14 ปท ๒๕๓๖๑/๐๐๕๔ นางสาว จิราวรรณ มาดไทย
15 ปท ๒๕๓๖๑/๐๐๕๕ นางสาว ดาว พึ่งบุญ
16 ปท ๒๕๓๖๑/๐๐๕๖ นางสาว นราพร อรรคศรีวร
17 ปท ๒๕๓๖๑/๐๐๕๗ นางสาว นันทนา สิรินที

Who's Online

มี 193 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

6824742
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2158
11977
33604
6709709
288186
287442
6824742

Your IP: 184.72.212.254
2019-06-25 05:00
© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search