ปฏิทินกองธรรม ปี 2561

ปฏิทินการศึกษากองธรรม วัดพระธรรมกาย ปี 2561

 

วันที่ นักธรรม ธรรมศึกษา
อา.๔ ก.พ. เปิดรับสมัครนักธรรม-ธรรมศึกษา
อา.๒๙ เม.ย. พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักธรรม-ธรรมศึกษา
    ปฐมนิเทศธรรมศึกษาตรี โท เอก
พฤ.๓๑ พ.ค. ปฐมนิเทศนักธรรมตรี โท เอก (สามเณร)  
ศ. ๑ มิ.ย. เปิดเรียนนักธรรม(สามเณร)  
พฤ.๑๔ มิ.ย. วันไหว้ครูสามเณรนักธรรม  
อา.๑ ก.ค.   พิธีไหว้ครูอภิธรรม บาลี ธรรมศึกษา
ศ.๒๗ ก.ค. วันอาสาฬหบูชา
ส.๒๘ ก.ค. วันเข้าพรรษา
อ.๓๑ ก.ค. วันสุดท้ายของการส่งชื่อสอบนักธรรมตรี  
ศ.๓๑ ส.ค. วันสุดท้ายของการส่งชื่อสอบนักธรรมโท-เอก และธรรมศึกษา
ศ.๑๔ ก.ย. จบการเรียนการสอนสามเณรนักธรรมตรี  
จ.๑๗ ก.ย.- ศ.๑๒ ต.ค. อบรมก่อนสอบนักธรรมตรี (๒๐วัน)  
ศ.๑๒ ต.ค. จบการเรียนการสอนสามเณรนักธรรม โท-เอก  
พฤ.๑๘- อา.๒๑ ต.ค. สอบนักธรรมตรี สนามหลวง  
พ.๒๔ ต.ค. วันปวารณาออกพรรษา
พฤ.๒๕ ต.ค.-พ. ๒๑ พ.ย. อบรมก่อนสอบนักธรรมโท เอก (๒๐ วัน)  
ส.๒๔-อ.๒๗ พ.ย. สอบนักธรรมโท-เอก  

ข้อมูลจาก กองธรรม โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search