หนังสืออภิธรรมศึกษา

นามนาม Archive

นามนาม Files

ตัวอย่างประโยคภาษาบาลี การใช้นามนาม ๑๓ การันต์

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 4203

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

บทเรียนที่ ๑ อักษรในภาษาบาลี

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 4538

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

บทเรียนที่ ๑๐ อิ การันต์ในนปุงสกลิงค์

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 3566

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

บทเรียนที่ ๑๑ อุ การันต์ในปุงลิงค์

อัพเดตเมื่อ 02 กันยายน 2558 Hits 3434

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

บทเรียนที่ ๑๒ อุ การันต์ในนปุงสกลิงค์

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 3766

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

บทเรียนที่ ๑๓ อี การันต์ในปุงลิงค์

อัพเดตเมื่อ 02 กันยายน 2558 Hits 3447

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

บทเรียนที่ ๑๔ อู การันต์ในปุงลิงค์

อัพเดตเมื่อ 02 กันยายน 2558 Hits 3374

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

บทเรียนที่ ๑๕ อา การันต์ในอิตถีลิงค์

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 3467

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

บทเรียนที่ ๑๖ อิ การันต์ในอิตถีลิงค์

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 3265

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

บทเรียนที่ ๑๗ อี การันต์ในอิตถีลิงค์

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 3149

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

บทเรียนที่ ๑๘ อุ การันต์ในอิตถีลิงค์

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 3149

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

บทเรียนที่ ๑๙ อู การันต์ในอิตถีลิงค์

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 3276

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

บทเรียนที่ ๒ นามศัพท์

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 3294

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

บทเรียนที่ ๒๐ วิธีการแปลคุณนาม

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 3277

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

บทเรียนที่ ๓ องค์ประกอบของนามศัพท์ (ลิงค์-เพศ)

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 3234

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

บทเรียนที่ ๔ องค์ประกอบของนามศัพท์ (การันต์-สระที่สุดศัพท์)

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 3303

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์
[12  >>  

Search

หนังสือบาลีอัพเดตล่าสุด

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search