หนังสืออภิธรรมศึกษา

นามนาม Archive

นามนาม Files

ตัวอย่างประโยคภาษาบาลี การใช้นามนาม ๑๓ การันต์

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 3251

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

บทเรียนที่ ๑ อักษรในภาษาบาลี

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 3637

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

บทเรียนที่ ๑๐ อิ การันต์ในนปุงสกลิงค์

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 2735

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

บทเรียนที่ ๑๑ อุ การันต์ในปุงลิงค์

อัพเดตเมื่อ 02 กันยายน 2558 Hits 2629

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

บทเรียนที่ ๑๒ อุ การันต์ในนปุงสกลิงค์

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 2922

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

บทเรียนที่ ๑๓ อี การันต์ในปุงลิงค์

อัพเดตเมื่อ 02 กันยายน 2558 Hits 2666

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

บทเรียนที่ ๑๔ อู การันต์ในปุงลิงค์

อัพเดตเมื่อ 02 กันยายน 2558 Hits 2608

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

บทเรียนที่ ๑๕ อา การันต์ในอิตถีลิงค์

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 2668

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

บทเรียนที่ ๑๖ อิ การันต์ในอิตถีลิงค์

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 2460

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

บทเรียนที่ ๑๗ อี การันต์ในอิตถีลิงค์

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 2345

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

บทเรียนที่ ๑๘ อุ การันต์ในอิตถีลิงค์

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 2387

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

บทเรียนที่ ๑๙ อู การันต์ในอิตถีลิงค์

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 2472

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

บทเรียนที่ ๒ นามศัพท์

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 2450

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

บทเรียนที่ ๒๐ วิธีการแปลคุณนาม

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 2468

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

บทเรียนที่ ๓ องค์ประกอบของนามศัพท์ (ลิงค์-เพศ)

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 2451

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

บทเรียนที่ ๔ องค์ประกอบของนามศัพท์ (การันต์-สระที่สุดศัพท์)

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 2475

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์
[12  >>  

Search

หนังสือบาลีอัพเดตล่าสุด

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search