สังขยา Archive

สังขยา Files

บทที่ ๑ การจัดสังขยาและแจก เอก (๑)

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 3357

  • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

บทที่ ๒ แจก ทฺวิ (๒)

อัพเดตเมื่อ 18 กันยายน 2558 Hits 3234

  • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

บทที่ ๓ แจก อุภ (ท้ังสอง)

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 3321

  • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

บทที่ ๔ แจก ติ (๓)

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 3260

  • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

บทที่ ๕ แจก จตุ (๔)

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 2858

  • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

บทที่ ๖ แจก ปญฺจ (๕)

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 3539

  • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

บทที่ ๗ แจก เอกูสวีส (๑๙)

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 2971

  • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

วิธีการนับนามนามด้วยปกติสังขยา.pdf

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 3546

  • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

Search

หนังสือบาลีอัพเดตล่าสุด

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search