#

สังขยา Archive

สังขยา Files

บทที่ ๑ การจัดสังขยาและแจก เอก (๑)

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 1807

  • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

บทที่ ๒ แจก ทฺวิ (๒)

อัพเดตเมื่อ 18 กันยายน 2558 Hits 1639

  • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

บทที่ ๓ แจก อุภ (ท้ังสอง)

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 1775

  • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

บทที่ ๔ แจก ติ (๓)

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 1687

  • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

บทที่ ๕ แจก จตุ (๔)

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 1571

  • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

บทที่ ๖ แจก ปญฺจ (๕)

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 1417

  • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

บทที่ ๗ แจก เอกูสวีส (๑๙)

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 1569

  • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

วิธีการนับนามนามด้วยปกติสังขยา.pdf

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 1982

  • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

Search

หนังอัพเดตล่าสุด

© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search