หนังสือสวดมนต์

#

นามนาม Archive

นามนาม Files

ตัวอย่างประโยคภาษาบาลี การใช้นามนาม ๑๓ การันต์

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 2176

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

บทเรียนที่ ๑ อักษรในภาษาบาลี

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 2621

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

บทเรียนที่ ๑๐ อิ การันต์ในนปุงสกลิงค์

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 1769

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

บทเรียนที่ ๑๑ อุ การันต์ในปุงลิงค์

อัพเดตเมื่อ 02 กันยายน 2558 Hits 1657

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

บทเรียนที่ ๑๒ อุ การันต์ในนปุงสกลิงค์

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 1915

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

บทเรียนที่ ๑๓ อี การันต์ในปุงลิงค์

อัพเดตเมื่อ 02 กันยายน 2558 Hits 1751

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

บทเรียนที่ ๑๔ อู การันต์ในปุงลิงค์

อัพเดตเมื่อ 02 กันยายน 2558 Hits 1695

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

บทเรียนที่ ๑๕ อา การันต์ในอิตถีลิงค์

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 1748

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

บทเรียนที่ ๑๖ อิ การันต์ในอิตถีลิงค์

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 1528

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

บทเรียนที่ ๑๗ อี การันต์ในอิตถีลิงค์

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 1417

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

บทเรียนที่ ๑๘ อุ การันต์ในอิตถีลิงค์

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 1493

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

บทเรียนที่ ๑๙ อู การันต์ในอิตถีลิงค์

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 1493

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

บทเรียนที่ ๒ นามศัพท์

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 1514

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

บทเรียนที่ ๒๐ วิธีการแปลคุณนาม

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 1566

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

บทเรียนที่ ๓ องค์ประกอบของนามศัพท์ (ลิงค์-เพศ)

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 1558

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

บทเรียนที่ ๔ องค์ประกอบของนามศัพท์ (การันต์-สระที่สุดศัพท์)

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 1497

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์
[12  >>  

Search

หนังอัพเดตล่าสุด

© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search